Yliopisto avaa kampusta terveysturvallisesti

kaksi naista tervehtii kyynärpäillä
Vaasan yliopisto avaa tilojaan enemmän opiskelijoille ja henkilöstölle. Opiskelussa, opetuksessa ja henkilöstön työskentelyssä siirrytään kohti työnteon ja opiskelun hybridimallia. Kampukselle palaamisessa otetaan huomioon viranomaisten ohjeet, suositukset sekä vallitsevat kokoontumisrajoitukset.

Syksyn toimintaa on suunniteltu opiskelijoiden ja henkilöstön terveysturvallisuus huomioiden ja siten, että kampuksella opiskeleminen ja työskenteleminen on mahdollista, vaikka virustilanne on muuttuva ja rokotekattavuus on vajaa. Opiskelussa ja koulutusohjelmissa tämä tarkoittaa erilaisten opetusmuotojen yhdistelmiä. Vaasan yliopiston vararehtori Annukka Jokipii kertoo, että erityisesti ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille järjestetään lähiopetusta pienryhmissä.

– On tärkeää, että opiskelijat kiinnittyvät yhteisöömme konkreettisesti heti opintojensa alkuvaiheessa ja että opiskelijoiden hyvinvointia tuetaan erilaisin keinoin, Jokipii toteaa.

 Tiedekirjasto Tritonia on avoinna ja kampusalueen ravintolapalvelut avautuvat osittain viikolla 33. Niiden toiminnassa huomioidaan mahdolliset alueella voimassa olevat rajoitukset.

Vaasan yliopiston henkilökunta työskentelee pääsääntöisesti etänä elokuun loppuun saakka. Siirtymävaiheen aikana 1.9.2021–31.12.2021 etätyö jatkuu tarkennetun ohjein. Kampuksella työskentelyä tullaan merkittävästi lisäämään siten, että henkilöstö työskentelee joustavassa hybridimallissa, joka tarkoittaa lähi- ja etätyöskentelyä työtehtävistä riippuen. Syksyn siirtymävaihe mahdollistaa etätyösopimusten ja siihen liittyvien ohjeistusten laatimisen sekä tarvittaessa nopean reagoinnin epidemiatilanteen muutoksiin.

Yliopisto on päivittämässä linjauksiaan ja ohjeistuksiaan. Näistä tiedotetaan yliopiston ulkoisilla verkkosivuilla ja henkilöstön intranetissä.

Mitä mieltä olit jutusta?