Yliopisto allekirjoitti yhteistyösopimuksen yliopistokeskus Chydeniuksen toiminnasta

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopisto allekirjoitti yhteistyösopimuksen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toiminnasta vuosille 2013–2018. Sopimus on yhteinen tahtotila yliopistollisesta toiminnasta alueella. Sopimuksessa sovitaan yliopistojen tehtävistä ja rooleista sekä alueen tukirahoituksesta yliopistokeskuksen toimintaan.
Rehtorit Matti Manninen, Lauri Lajunen ja Matti Jakobsson sekä Kokkolan kaupunginjohtaja Antti Isotalus allekirjoittavat sopimuksen. Kansioita ojentamassa yliopistokeskuksen johtaja Tanja Risikko. (Kuva: yliopistokeskus Chydenius)

Yhteistyösopimuksen allekirjoittivat myös Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Kokkolan kaupunki, Keski-Pohjanmaan liitto, Pietarsaaren kaupunki, Kaustisen seutukunta, Kannuksen kaupunki, Keski-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys ry. ja Chydenius-Instituutin kannatusyhdistys ry. Yliopistokeskuksen toimintaa koordinoi Jyväskylän yliopisto.

Toiminta näkyy maakunnan ja kaupungin vireytenä pitkällä aikajänteellä

Yliopistokeskuksen koulutus- ja tutkimustoiminnalla on suuri merkitys alueen elinvoimaisuudelle ja myönteiselle kehitykselle. Vuonna 2011 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus koko maakunnan 15 vuotta täyttäneestä väestöstä oli 4,5 prosenttia, kun runsaat kymmenen vuotta aiemmin osuus oli vain 2,7 prosenttia. Kokkolassa vastaava osuus on noussut 3,1 prosentista 5,2 prosenttiin. Myös väestö- ja työllisyyskehitys Keski-Pohjanmaalla on ollut myönteistä.

Yliopistokeskuksessa opiskelee vuosittain noin 5000 opiskelijaa, joista noin puolet avoimessa yliopistossa. Tutkintoa suorittavia opiskelijoita on pari sataa ja loput osallistuvat täydennyskoulutukseen. Yliopistokeskus työllistää noin sata henkilöä.

Mitä mieltä olit jutusta?