Verkostoitumisen taitaja viihtyy Vaasassa

Mari K. Niemi, kuva: Mikko Lehtimäki
Vaasan yliopiston InnoLab-tutkimusalustan johtaja Mari K. Niemi taitaa verkostoitumisen ja sparraa myös muita tieteentekijöitä viestimään ja luomaan suhteita potentiaalisiin kumppaneihin.

Poliittiseen viestintään erikoistuneen dosentin ja tunnetun tv-kommentaattorin valinta Vaasan yliopiston InnoLab-tutkimusalustan johtoon saattoi tulla joillekin yllätyksenä. Tehtävään valitulle Mari K. Niemelle uusi pesti oli kuitenkin luonnollinen jatke hänen monipuolisella työurallaan.

– Urallani on ollut aiemminkin tällaisia isoja siirtymiä.

Toden totta. Alun perin vaatetusartenomiksi valmistunut Niemi aloitti työuransa H&M:ssä ja eteni siellä tuotepäälliköksi kansainväliseen tehtävään pääkonttorille. Akateemiselle uralle hän lähti ”vasta” 27-vuotiaana, kun hän aloitti poliittisen historian opinnot Turun yliopistossa.

Tieteellinen koti löytyi nopeasti Eduskuntatutkimuksen keskuksesta, jossa Niemi pääsi tekemään runsaan kymmenen vuoden ajan monipuolista yhteiskunnallista tutkimusta. Sanavalmiista tutkijasta tuli myös politiikan näkyvä kommentaattori mediassa.

– Yhteiskuntatieteellinen ja monialainen työ antoi hyvin ymmärrystä poliittiseen päätöksentekoon ja erilaisiin sidosryhmiin.

Vaasa veti pisimmän korren

Niemen väitöskirja vuodelta 2014 käsitteli puoluejohtajuutta. Turun jälkeen hän jatkoi uraansa vierailevana tutkijana Strathclyden yliopistossa Skotlannissa ja edelleen Göteborgin ja Valencian yliopistoissa.

Useiden tutkimushankkeiden ja viiden ulkomaanvuoden jälkeen Niemestä alkoi tuntua, että oman kehittymisen kannalta käänne uralla olisi jälleen paikallaan.

Vuosien varrella syntyneiden verkostojen kautta hän kartoitti eri vaihtoehtoja ja päätti lopulta hakea InnoLabin johtajan paikkaa.

Niemi ei ole katunut valintaansa.

– Olen viihtynyt Vaasassa mainiosti. Työ on todella mielenkiintoista. Sidosryhmät ovat ottaneet InnoLabin hyvin vastaan, ja monitieteinen yhteistyö yliopiston sisällä on käynnistynyt vilkkaana.

Niemi on ollut myös vaikuttunut yliopiston hyvästä yhteistyösuhteesta yritysmaailmaan. Samalla pidetään kuitenkin tiukasti kiinni laadukkaasta ja riippumattomasta tutkimuksesta.

Linkki muuhun yhteiskuntaan

InnoLabin toiminta perustuu ilmiölähtöisyyteen ja monitieteiseen tutkimukseen.

Keskeisiä tutkimuskohteita ovat avoimet innovaatiot, käyttäjäinnovaatiot, yrittäjyys ja julkisen sektorin uudistaminen. Oleellista Niemen mielestä on, että tutkimusalustat ovat linkkejä muuhun yhteiskuntaan, yrityksiin ja julkiseen sektoriin – ja päinvastoin.

Niemi on luonut aktiivisesti uusia suhteita yrityskenttään startup-yrityksistä Vaasan seudun energiaklusteriin. Myös vanhoista verkostoista on paljon hyötyä, kun tutkimusalustalle haetaan tasokkaita tutkijoita ja rahoitusta. Meneillään olevan kuuden tutkimushankkeen rahoittajina on ministeriöitä, järjestöjä ja säätiöitä.

Osa yliopiston rekrytoinneista on vielä tekemättä. Niemi arvioi, että tämän vuoden lopussa InnoLabiin kiinnittynyttä tutkimusta tekee kahdeksan tenure track -tutkijaa, ja lisäksi alustalla toimii muutamia post doc -tutkijoita sekä joukko muita tutkimushankkeissa työskenteleviä ihmisiä.

– Tutkimusalustan johtajana autan hankkeiden suunnittelussa, rahoituksen hakemisessa ja suhteiden luomisessa. Siinä sivussa teen myös omaa tutkimusta.

Yliopisto on haluttu kumppani

Niemi toivoo, että rekrytoitavat tuovat mukanaan omat verkostonsa, joita kaikki voivat hyödyntää. Hän myös kannustaa tutkijoita kehittämään verkostojaan entistä laajemmiksi.

– Tutkijan aktiivisuus ei ole tuputtamista. Monilla tahoilla on aito tarve saada yliopistossa tuotettua tietoa.

Niemen mukaan akateemisessa maailmassa ei aina hahmoteta, kuinka haluttu kumppani yliopisto on uusia asioita hakeville tahoille.

– Ajassa kiinni oleva tutkimus ja koulutus hyödyttää akateemisen yhteisön ohella myös yritysten innovoinnissa ja julkisen sektorin uudistumisessa.

Niemi korostaa verkostoitumisen järjestelmällisyyttä. Tutkijan kannattaa ottaa ennakkoluulottomasti yhteyttä ja hakeutua tilaisuuksiin, joissa pääsee keskustelemaan potentiaalisten kumppaneiden kanssa.

Niemi painottaa molemminpuolista hyötyä. Yhteyksien luominen yrityksiin, julkiseen sektoriin ja muihin yhteiskunnallisiin toimijoihin avaa ovia ulkopuoliseen rahoitukseen. Toisaalta se avaa ovia tutkimusta hyödyttävän tiedon lähteille.

– Politiikan tutkijana huomasin, että vuorovaikutuksesta puolueiden, niiden kannattajien ja median kanssa on paljon hyötyä. Näiden keskustelujen ansiosta omista tutkimuskysymyksistä tuli paljon relevantimpia.

Tiede tutuksi

Tieteentekijöiden liitto valitsi vuonna 2015 Niemen vuoden tieteentekijäksi, joka omalla toiminnallaan edistää ja tekee tunnetuksi tiedettä sen monissa eri muodoissa.

Hän kannustaa muitakin tekemään samoin. InnoLabissa onkin järjestetty kaikille avoimia tilaisuuksia, joissa tutkijat saavat vinkkejä median kohtaamiseen ja tiedeviestintään laajemminkin.

– Toivottavasti tällaiset sparraukset madaltavat osaltaan kynnystä julkisuuden suhteen.

Niemen mukaan medianäkyvyys auttaa ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankinnassa, mutta se voi myös tuoda asiantuntijatehtäviä, kun yritykset, lainsäätäjä ja muut yhteiskunnalliset toimijat tarvitsevat tutkijan tuottamaa tietoa.

– Tällainen kiinnostus motivoi. Jokainen tutkija haluaa, että hänen työtään hyödynnetään ja siteerataan.

"Tutkimusalustat ovat linkkejä muuhun yhteiskuntaan, yrityksiin ja julkiseen sektoriin - ja päinvastoin."

Teksti MATTI REMES
Kuva MIKKO LEHTIMÄKI

Tietolaatikko

Artikkeli on julkaistu Vaasan yliopistolehti Vox cordisissa.
Tutustu myös lehden muihin artikkeleihin: Vox cordis 1/2020
tai lue näköislehti.

Mitä mieltä olit jutusta?