Verkko-opetus yhä tärkeämmäksi osaksi yliopisto-opetusta

Uutisen oletuskuva
Verkko-opetus noussee tulevaisuudessa yhä tärkeämmäksi opetusmuodoksi. Opiskelijoiden liikkuvuuden ja lukukausien pidentämispaineiden myötä verkko-opetuksen tarve on kasvanut entisestään.
Kuva: flickrcc

– Verkko-opetukselle on nykyään tarvetta ja tilausta. Verkossa toteutettavan opetuksen avulla on mahdollista hyödyntää erilaisia opiskelutapoja kuin esimerkiksi kasvokkain tapahtuvilla luennoilla, kertoo yliopistonlehtori Risto Säntti.

Verkko-opetuksen materiaalia maailmalta ja maailmalle

Verkkoon tuotettavien materiaalien ei ole oltava opettajien täysin itse tuottamia, vaan olisi suo­tavaa, että opetuksessa hyödynnettäisiin jo valmiina olevaa, muiden asiantuntijoiden tuottamaa materiaalia. Kurssikokonaisuuksien rakentamisessa kannattaa siis käyttää hyväksi myös mui­den ihmisten osaamista ja rakentaa oma opetus osittain niiden pohjalta.

– Kussakin yliopistossa opetus on suunnattava tietyille opiskelijaryhmille, eli opetus on räätä­löitävä pitkälti opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Siksi opiskelijoilta saatava palaute on ensiar­voisen tärkeää myös verkko-opetusta kehitettäessä, Vaasan yliopiston rehtori Matti Jakobs­son sanoo.

– Myös Vaasan yliopiston omaa osaamista tulee viedä maailmalle, eikä vain toisin päin.

Tehokkuutta verkko-opetuskanavien käyttöön

Vaasan yliopistolla järjestetyssä seminaarissa pohdittiin, mitä tällainen uusi verkko-opetuksen maailma vaatii yliopistolta niin organisaationa kuin opettajien, tutkijoiden ja opiskelijoiden osalta: tarvitaan ideoita siitä, miten verkko-opetusta voidaan yliopistossamme toteuttaa hyvin.

– Uskoakseni yliopistossa pärjätään nykyisten verkko-opetuskanavien, kuten Moodlen ja You­tuben, avulla. Näitä kanavia pitää kuitenkin tulevaisuudessa käyttää nykyistä tehokkaammin, Säntti toteaa.

– Onneksi Tritonian EduLab tarjoaa yliopistolaisille apua ja työkaluja teknisen osaamisen ke­hittämiseen.

Internet ja sosiaalinen media jo osana viestinnän opetusta

Viestintätieteiden ja teknisen viestinnän opettaja Suvi Isohella huomasi opiskelijoiden käyttä­vän tieto- ja viestintäteknisiä laitteita sekä sosiaalista mediaa luentojen aikana. Isohella alkoi miettiä, kuinka hän voisi hyödyntää tilannetta omassa opetuksessaan, ja nyt hä­nen luennoillaan käytetäänkin paljon digitaalisia laitteita.

– Luennoillani opiskelijat saavat esimerkiksi etsiä tietoa verkosta, kysyä kysymyksiä Twitterissä ja tehdä kuva-analyysia Pinterestistä löytyvän kuva-aineiston pohjalta, Isohella listaa.

– Näiden lisäksi käytän paljon verkkokokousympäristö Adobe Connectia opetuksessani. Kyseinen ohjelma mahdollistaa sen, että opiskelijat voivat joko tulla luennoille, seurata sitä livenä tai katsoa jälkikäteen verkossa.

Verkko-opetusta enenevissä määrin Vaasan yliopistoon

Video-opetus onkin yksi käytetyimmistä verkko-opetuksen muodoista. Sen avulla muilla paikkakunnilla asuvat sekä työssäkäyvät opiskelijat pääsevät osallistumaan kursseille ja oppimaan asioita siinä missä luennoilla istuvat opiskelijat. Juuri tässä piileekin verkko-opetuksen idea: luennoilla ja opetuksessa voi olla läsnä lähes missä ja milloin tahansa.

– On yleinen harhaluulo, että verkko-opetus olisi kasvokkain tapahtuvaa opetusta huonompi opetusmuoto, mutta asia taitaakin olla jopa päinvastoin, huomauttaa Tritonian EduLabin pedagogi Peter Ahlroos.

– Verkko-opetus ei tule koskaan korvaamaan täysin yliopiston tiloissa järjestettäviä luentoja, mutta sitä tullaan kuitenkin hyödyntämään kasvavissa määrin, Säntti lupaa.

Mitä mieltä olit jutusta?