Verkko-opetus haastaa ja innostaa

Digitaalisen opetuksen valmentaja Sanna Eronen ja yliopisto-opettaja Päivi Borisov
Verkossa opiskeltava kurssi vaatii yliopiston opettajalta tarkkaa pohtimista ja valmistelua, pelkkä kampuskurssin kopiointi ei riitä. On tärkeää miettiä, miten vuorovaikutus opiskelijoiden sekä opettajan ja opiskelijoiden kesken saadaan onnistumaan.

– Kampukselle suunniteltua kurssia voi harvoin viedä sellaisenaan verkkoon, vaan se vaatii muokkausta. On esimerkiksi mietittävä, miten opiskelijoiden osaamistavoitteiden saavuttamista mitataan ja miten opiskelijoita aktivoidaan kurssin aikana, kertoo digitaalisen opetuksen valmentaja Sanna Eronen.

Verkko-opetusta voi toteuttaa monella tavalla. On non-stop-kursseja, joita voi suorittaa omaan tahtiin tai reaaliaikaisia verkko-opintoja, jolloin luennolle osallistutaan esimerkiksi Zoom-alustan kautta tiettynä ajankohtana. Monimuoto-opetuksessa taas poimitaan parhaat palat etä- ja lähiopetuksesta.

Monille opettajille poikkeusaika on osoittanut verkko-opetuksen mielekkyyden.

– Osa opettajista on huomannut etäopetuksen olevan toimivaa ja aikoo jatkaa verkossa opettamista myös poikkeusajan jälkeenkin, kertoo Eronen.

Tulevaisuudessa on pohdittava, millaista kampusopetus tulee olemaan ja miten sitä yhdistetään verkko-opiskeluun. Uudet tavat opiskella on otettava huomioon myös kampuksen kehittämisessä ja tilojen suunnittelussa.

– Syitä kampuksella opiskeluun ovat esimerkiksi opiskelijoiden vuorovaikutus ja yhteisöllisyyden lisääminen, pohtii Eronen.

Vaasan yliopistossa opettajien digiopetuksen apuna toimii digitaalisen opetuksen tuen ja kehittämisen tiimi. Tiimiin kuuluu pedagogeja, IT-asiantuntijoita, opiskelun ja opetuksen tuen asiantuntijoita sekä digimentoreina toimivia opettajia. Henkilökunnalle järjestetään lyhytkursseja, tuki- ja ohjaustoimintaa sekä tarjotaan studiotilat opetusvideoiden tekemiseen. Vuorovaikutus on aktiivista yliopiston sisäisessä etäopetuksen tuen verkkoyhteisössä Teams-viestintäalustalla, jossa apua saa digi- ja pedagogiikka-asiantuntijoiden lisäksi myös opettajakollegoilta.

"Vuorovaikutuksen varmistaminen verkko-opetuksessa tärkeää"

Avoimen yliopiston markkinoinnin yliopisto-opettaja Päivi Borisov pitää verkko-opinnoissa tärkeänä, että vuorovaikutus sekä opiskelijoiden että opiskelijoiden ja opettajan välillä toteutuu.

– Opettajan on hyvä näkyä opiskelijoille koko kurssin ajan, keinoina esimerkiksi videot, viestit ja palautteet. Kun opettaja tulee tutuksi, on opiskelijan myös helpompaa ottaa yhteyttä.

Verkko-opinnoissa Borisov käyttää monipuolisesti erilaisia oppimismateriaaleja ja -sisältöjä, kuten liveluentoja, videoita, keskusteluita, kirjallisia tehtäviä, raportteja, kokeita ja lukupiirityyppisiä tehtäviä. Monipuolisilla oppimismateriaaleilla huomioidaan myös erilaisia oppijoita.

Opintojaksot on yleensä pilkottu pienempiin osiin, jotta opiskelu olisi rytmitettyä ja kurssin aiheeseen voisi perehtyä ja oppia pieni pala kerrallaan.

– Kurssin alussa on tärkeää tuoda esille, mitä opiskelijalta vaaditaan kurssin aikana, ja alkuun kannattaa muutenkin satsata, jotta kurssi saadaan hyvin käyntiin. On myös tärkeää antaa palautetta ja kannustaa opiskelijoita kurssin edetessä.

Täydennyskoulutusta verkko-opintoina

Vaasan yliopiston Executive Education tarjoaa jatkossa lähikoulutusten lisäksi kokonaan verkossa toteutettavia koulutuksia. Keväällä käyttöön otettu uusi Teachable-alusta toimii sekä oppimisympäristönä että verkkokauppana. Alustalla on nyt julkaistu digitaaliseen markkinointiin ja esimiestyöhön liittyviä verkkokoulutuksia. Tarjonta laajenee syksyn aikana.

Teksti ja kuva SOFIA NIEMELÄ

Tietolaatikko

Julkaistu kesällä 2021 Vaasan yliopistolehti Vox cordisissa. Lehden teemana on Data & digi.

Lue koko Vox cordis -lehti näköislehtenä: Vox cordis 1/2021
Image
Mitä mieltä olit jutusta?