Vastauksia yhteiskunnan ja johtamisen pirullisiin ongelmiin

Uutisen oletuskuva
Juuri ilmestynyt Johtajana kaaoksen reunalla. Kuinka selviytyä pirullisista ongelmista -kirja tarjoaa uusia tapoja selvittää ja ratkaista vaikeita ja monimutkaisia asioita. Kirjan tulkinnat ja kehittämisehdotukset perustuvat yrityksistä, julkiselta sektorilta ja vapaaehtoisorganisaatioista kerättyihin todellisiin tapauksiin.

– Suomalainen yhteiskunta, sen organisaatiot ja johtaminen ovat tällä hetkellä niin suurten ongelmien edessä, että niitä voidaan hyvällä syyllä kutsua pirullisiksi, sosiaali- ja terveyshallintotieteen professori Pirkko Vartiainen toteaa.

Ongelmia ratkotaan yhteistyöllä

Kirjassa pohditaan muun muassa etujen ristiriitaisuutta osana organisaation toimintaa ja ns. tähtiasiantuntijoiden roolia, joka riistäytyy omanedun tavoitteluksi ja ylläpitämiseksi.

– Tätä kuvaa tilanne, jossa joillekin työntekijöille on annettu erivapauksia ja erityisiä etuja. Tilanne ei kuitenkaan pysy johdon hallussa, vaan etenee pirulliseksi ongelmavyyhdiksi, Vartiainen kuvaa.

Johtajan perinteinen, sääntöihin vetoava, toimintatapa ei onnistu ratkaisemaan tilannetta.

– Pirullisia ongelmia ei voida ratkaista vetoamalla sääntöihin tai auktoriteetteihin vaan tarvitaan uutta ajattelua. Yksi mahdollisuus on positiivisen muutosjohtamisen malli, joka hyödyntää työyhteisön jäsenten taitoja ja kykyjä. Yhdessä tehtyihin päätöksiin on helpompi sitoutua. Tutkimuksemme osoittaakin, että pirullisia ongelmia ei voi ratkaista pelkästään johtajan ammattitaidoilla ja kyvyillä, siinä tarvitaan yhteistyötä ja yhteistä paneutumista, Vartiainen kertoo.

Tuloksia yhdessä sitoutumalla, ei käskyttämällä

– Aineistossamme henkilöstöjohtamista voidaan kuvata toiminnaksi hankalien työntekijöiden ja hankalien johtajien arjessa. Ristiriidat, epäkunnioittava käytös, tahallinen tai tahaton väärinymmärtäminen, jopa kiusaaminen ovat monen organisaation arkipäivää. Pirulliseksi asian tekee muun muassa se, että aina ei ole löydettävissä selkeää syytä tai tapahtumaa, joka voitaisiin päätellä ongelman alkusysäykseksi.

Vartiaisen mukaan henkilöstö- ja työilmapiiriongelmiin tartutaan liian myöhään, eikä niitä onnistuta ratkomaan puhuttelulla tai käskyttämisellä. Parempi tapa on esimerkiksi organisaatioraati, joka ketään syyllistämättä ottaa vaikean asian käsittelyyn ja etsii tilanteeseen ratkaisun, johon työyhteisö voi sitoutua.

Vaikeat kuntaliitokset voivat onnistua osallistamalla

Yksi kirjan esimerkeistä kuvaa kuntaliitosprosessia, jossa ei päästy tavoitteisiin.

– Kuntaliitospyrkimysten taustalla voi olla erimielisyyksiä ja ristiriitoja, jotka ovat syntyneet vuosia aikaisemmin. Kuntaliitosprosessi on historiansa vanki. Esitämme kirjassamme monia kuntalaisten ja organisaation jäsenten osallistumista parantavia keinoja, joiden käyttäminen tässäkin tapauksessa olisi saattanut johtaa yhteisymmärrykseen, jopa mahdolliseen liitokseen, kertoo Vartiainen.

Gaudeamuksen kustantaman kirjan ovat kirjoittaneet Vaasan yliopiston sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkijat Pirkko Vartiainen, Seija Ollila, Harri Raisio ja Juha Lindell.

Mitä mieltä olit jutusta?