Vastaa Kandipalaute-kyselyyn ja vaikuta!

Uutisen oletuskuva
Kandipalaute on valtakunnallinen opiskelijakysely, joka selvittää kandidaatintutkinnon suorittaneiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja heidän kokemuksiaan opintojen sujumisesta.

Kysely toteutetaan kaikissa suomalaisissa yliopistoissa kaksi kertaa vuodessa. Keväällä 2014 palautetta kerätään 1.8.–31.12.2013 kandidaatin tutkinnon suorittaneilta opiskelijoilta, joille toimitetaan sähköinen kirjautumislinkki kyselyyn. Vaasan yliopistossa kyselyn saa sähköpostitse 133 opiskelijaa. Kysely on auki 3.–21.3.2014.

Opiskelijoiden palaute tärkeää opetuksen kehittämisessä

Kyselyllä kerätään kandidaatin tutkinnon suorittaneilta palautetta opetuksen laadusta, tukipalveluista sekä opiskelijoiden hyvinvoinnista ja työelämäkokemuksista. Kyselyn viimeiseen osioon sisältyy mahdollisuus ns. vastapalautteeseen, jossa omia vastauksia voi verrata toisen opiskelijaryhmän vastauksiin.

Opiskelijoilta itseltään saatava palaute on ensiarvoisen tärkeää opetuksen ja ohjauksen kehittämisessä, sillä se nostaa koulutuksen laatukysymykset osaksi yliopistojen tuloksellisuuden arviointia. Yliopisto pitää tärkeänä opiskelijapalautteen monitahoista hyödyntämistä osana koulutuksen arviointia, minkä vuoksi kaikki vastaukset ovat tarpeellisia ja tervetulleita.

Kandipalautteen kautta yliopisto saa vertailuaineistoa koulutuksestaan sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Opiskelijoiden tyytyväisyys vaikuttaa myös yliopistojen saamaan rahoitukseen vuodesta 2015 lähtien. Palautteen laadun lisäksi myös vastaajien määrä on ratkaiseva tekijä.

Vaasan yliopistossa arvotaan kyselyyn vastanneiden kesken iPad ja yliopiston huppareita.

Kandipalaute-opiskelijapalautekyselyä koordinoi Suomen yliopistot UNIFI ry. Opiskelijapalautekyselyn toteuttajana toimii korkeakoulutukseen erikoistunut saksalainen toimittaja CHE Consult GmbH.

Lisätietoja Kandipalaute-kyselystä

Mitä mieltä olit jutusta?