Varusmiespalveluksen kautta yliopistoon – ensimmäinen vuosi takana

Varusmiespalveluksen kautta yliopistoon
Vaasan yliopistossa on ollut viime syksystä lähtien mahdollisuus saada varusmiesten johtajakoulutuksen kokonaisuus osaksi opintoja. Tämän ohella nyt on myös tarjolla niin sanottu inttiväylä, joka avaa uuden reitin yliopistoon. Hankkeen tarkoituksena on saada varusmiespalveluksen opit hyödyksi opiskelu- ja työelämässä.

Porin prikaati on ollut mukana valmistelemassa kehityshanketta yhteistyönä alueensa oppilaitosten ja tekoälyyn erikoistuneen Headain kanssa. Kokeilu aloitettiin johtajakoulutuksessa saatavista opeista, jotka tulkittiin tekoälyn avulla vastaamaan korkeakoulujen opintoja. Varusmiesajan johtajakoulutuksessa on havaittu merkittäviä yhtäläisyyksiä esimerkiksi liiketalouden ja hallinnon opintokokonaisuuden kanssa.

Varusmiesten johtaja- ja kouluttajakoulutusohjelma, joka suoritetaan varusmiespalveluksen aikana aliupseeri- ja reserviupseerikursseilla sekä johtajakaudella, voidaan sisällyttää 15 opintopisteen suuruisena osaksi Vaasan yliopiston tutkintoa kaikilla aloilla.  

– Kokemukset ovat osoittautuneet lupaaviksi jo tähän mennessä. Arviomme mukaan lähes 20 opiskelijaa on saanut hyväksi luettua puolustusvoimien johtajakoulutuksen opinnot (JOKO) omaan tutkintoonsa täällä meillä. Tämä on hyvä alku, Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto toteaa.

Koulutusyhteistyötä on valmisteltu Porin prikaatin kanssa, mutta missä tahansa joukko-osastossa suoritettu varusmiespalveluksen johtajakoulutus voidaan lukea hyväksi.

Inttiväylästä uusi reitti yliopistoon

Inttiväylä käynnistyi viime syksynä Vaasan yliopiston opintoihin. JOKOn lisäksi hakijan tulee suorittaa avoimen yliopiston opintoja valintaperusteiden mukaisesti, noin 40 opintopisteen verran. Mikäli hakijan opinnot täyttävät valintakriteerit, hän voi tulla valituksi inttiväylän kautta Vaasan yliopiston opiskelijaksi. Kehityshanke pohjautuu opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteeseen monipuolistaa korkeakoulutuksen hakuväyliä.   

– Mielestämme inttiväylä on yksi hyvä keino juuri siihen. Vaasan yliopiston avoimeen yliopistoon on tullut useampia tiedusteluja inttiväylästä, mutta vielä ei sen kautta ole haettu yliopistoon. Kiinnostus on kuitenkin herännyt. Opiskelijoilta vaaditaan 40 opintopisteen opinnot, joiden suorittamiseen menee oma aikansa. Tulevaisuus osoittaa, millaisista opiskelijamääristä on kyse tämän väylän kautta, kertoo päällikkö Nina Nässlin Vaasan yliopiston Opiskelun palveluista.

(Kuva: Porin prikaati.)

Lisätiedot:
Rehtori Jari Kuusisto, p. 029 449 8291, jari.kuusisto@uwasa.fi
Päällikkö Nina Nässlin, Opiskelun palvelut, p. 029 449 8163, nina.nasslin@uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?