Vapaata ja avointa keskustelua Ihmettelytehtaassa

Uutisen oletuskuva
Yliopistolla alkaa marraskuun lopulla pyöriä Ihmettelytehdas, eli keskusteluklubi, johon Vaasan yliopiston opiskelijat ja henkilökunta ovat tervetulleita keskustelemaan yhteiskunnallisista ja kulttuurisista kysymyksistä.

– Keskustelun lähtökohtana on asioiden ihmettely ja kysely myönteisessä hengessä. Pyrimme siihen, että tilaisuuksien keskustelu olisi vapautunutta ja ilmapiiri avoin, toinen Ihmettelytehtaan perustajista, filosofisen tiedekunnan yliopistonlehtori Tommi Lehtonen kertoo.

Tilaisuudet koostuvat lyhyestä alustuksesta, jonka jälkeen keskusteluklubiin osallistuvat saavat keskustella aiheesta vapaasti.

– Tarkoitus ei ole pitää minkäänlaista esitelmää tai luentoa, vaan nimenomaan jakaa keskustelun kautta ajatuksia alustuksen aiheeseen liittyen. Keskusteluja voivat alustaa niin opiskelijat kuin henkilökuntaan kuuluvatkin.

Keskustelulle on kysyntää

Lehtonen havaitsi opiskelijoilla olevan tilausta keskustelutilaisuuksille, jossa osallistujat saisivat kasvotusten pohtia asioita yhdessä ja jakaa ajatuksiaan keskenään. Idea tuntui hyvältä ja toteuttamisen arvoiselta.

– Tällaiselle foorumille on kysyntää: laajat aiheet ja ajankohtaiset teemat houkuttelevat ihmisiä keskustelemaan, sanoo viestintätieteiden yliopisto-opettaja Maria Eronen, Ihmettelyklubin toinen vetäjä.

– Keskusteluklubiin osallistumisen kynnys on matala, eikä tilaisuuksiin tarvitse valmistautua mitenkään erityisesti esimerkiksi jotakin artikkelia lukemalla.

Uusia näkökulmia

Ihmettelytehdas-keskusteluklubi on tarkoitus pitää säännöllisesti vähintään kerran kuussa. Jos tilausta keskusteluille on enemmänkin, voidaan keskusteluklubitilaisuuksia järjestää tiheämminkin.

Ihmettelytehdas pyrkii vahvistamaan yliopistokulttuuria: keskustelujen avulla akateemisuus ja tiede tavoittavat yhä useampia ihmisiä. Tiedon jakaminen on hyväksi ja siitä voi hyötyä monella tapaa.

– Tällaiset tilaisuudet voivat avata esimerkiksi tutkijoiden silmiä, kun he saavat keskustelujen avulla uusia näkökulmia tutkimusaiheisiinsa, Lehtonen toteaa.

– Ihmettelytehdas voi myös tarjota opiskelijoille tutkimusaiheita vaikkapa graduihin, Eronen lisää.

Ensimmäinen Ihmettelytehdas järjestetään tiistaina 25.11. klo 9.00–10.00 Fabriikin salissa F104. Alustuksen pitää yliopisto-opettaja Maria Eronen aiheesta ”Kuvitellut yhteisöt: Miten media yhdistää ja erottaa meitä?”. Tervetuloa!

Mitä mieltä olit jutusta?