Valtakunnallinen kysely selvittää opiskelijoiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopisto ottaa muiden yliopistojen kanssa yhtä aikaa käyttöön valtakunnallisen opiskelijapalautekyselyn (YOPALA). Kyselyssä selvitetään kandidaatintutkinnon suorittaneiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja kokemuksia opintojen sujumisesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö suunnittelee, että vuodesta 2015 lähtien vuosittain noin 3 prosenttia yliopistojen perusrahoituksesta jaetaan opiskelijapalautteen perusteella. Ensimmäinen kysely toteutetaan tässä kuussa.

– Vaasan yliopistossa on jo pitkään kerätty palautetta opiskelijoilta. Tämä on kuitenkin ensimmäinen kerta, kun kaikilla yliopistoilla on yhtenäinen kysely ja palaute voi vaikuttaa saamaamme rahoitukseen. Toivomme opiskelijoiden vastaavan aktiivisesti, jotta palautteella olisi vaikutusta opetuksen ja tutkintokoulutuksen laadun kehittämiseen, kertoo palvelujohtaja Anja Britschgi.

Opiskelijapalautteen yhdenmukainen kerääminen kaikista yliopistoista vastaa opiskelijajärjestöjen toiveeseen valtakunnallisesta palautemenettelystä, jolla voidaan ohjata yliopistoja panostamaan koulutuksen laatuun.

Kysely toteutetaan jatkossa kaikissa yliopistoissa kahdesti vuodessa. Tänä keväänä palautetta kerätään kaikilta viime vuoden aikana kandidaatin tutkinnon suorittaneilta opiskelijoilta. Vaasan yliopistossa kyselyn saa sähköpostitse 278 opiskelijaa.

Mitä mieltä olit jutusta?