VAKKI ry valitsi Kersti Juvan Vuoden humanistiksi 2014

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston kääntämisen, erikoisalaviestinnän ja monikielisyyden tutkijayhdistys VAKKI ry valitsi torstaina 13.2. VAKKI-symposiumissa Vuoden humanistin. Titteli myönnettiin suomentaja Kersti Juvalle. Juva on Suomen huomattavimpia ja tuotteliaimpia englanninkielisen kirjallisuuden kääntäjiä.
Vuoden humanisti Kersti Juva

– Juvan mukaan kääntäjän tehtävä on tuoda kirjailijan totuus lukijalle eli auttaa kirjoittajaa ja lukijaa, joilla ei ole yhteistä kieltä, kohtaamaan toisensa käännöksen avulla. Tällä näkemyksellä kääntämisen perusolemuksesta on myös suora yhteys tämän vuoden symposiumiteemaan, demokratiaan. Demokratian kannalta ei suinkaan ole yhdentekevää, mitä käännetään, mistä käännetään, miksi, miten ja kenelle, kertoo VAKKI ry:n puheenjohtaja, professori Harry Lönnroth.

Juva on suomentanut lähes koko J. R. R. Tolkienin tuotannon, kuten Taru sormusten herrasta -trilogian, Hobbitin sekä lukuisia pienempiä teoksia.

– Kääntäminen ei ole koskaan saanut sille kuuluvaa arvonantoa edes kaikkien humanistien keskuudessa. Kersti Juvan kaltaiset ilmaisuvoimaisen kielen ja syvällisen kulttuurin puolestapuhujat ovat siksi juuri sitä tärkeää humanistista ydintä, jota VAKKI ry haluaa puolustaa, Lönnroth kertoo valinnan perusteista. Vuoden humanisti valittiin nyt neljännen kerran.

– Kääntäjän valinta vuoden Humanistiksi tuo kääntäjän työlle ja koko taiteenalalle sen ansaitsemaa näkyvyyttä, Juva iloitsee saamastaan tunnustuksesta.

– Arvojen ja ajattelun juuret ovat humanismissa sekä filosofiassa. Tekniikan ja talouden ehdoilla tapahtuva johtaminen ja ajattelu tuo hyvin nopeasti seinän eteen. Humanististen koulutusalojen alasajo on hyvin lyhytnäköistä, Juva pohtii humanismin merkitystä.

VAKKI ry:n toimintaan kuuluu vuosittain helmikuussa järjestettävä kansainvälinen VAKKI-symposiumi. Tämän vuoden symposiumi pidettiin 13.–14.2. teemalla ”Demokratia”.

Tänä vuonna VAKKI ry juhlii 30-vuotista taivaltaan rekisteröitynä yhdistyksenä. Symposiumin yhteydessä julkistetaan yhdistyksen historiikki VAKKI ry 1984–2014. Muistoja ja muistikuvia. VAKKI rf 1984–2014. Minnen och minnesbilder, toimittajana Harry Lönnroth.

Mitä mieltä olit jutusta?