Väitöstutkimus suomalaisen vähittäiskaupan strategioista Venäjän markkinoilla

Uutisen oletuskuva
Alphonse Aklamanu tutkii markkinoinnin alan väitöskirjassaan millaisia strategisia valintoja suomalaiset vähittäiskaupat tekevät Venäjän markkinoilla. Uutena strategiana on yritysten yhteistyö toimintaympäristön kanssa.
(kuva/picture: flickrcc)

Tutkimuksessa tarkastellaan vähittäiskaupan strategisia valintoja institutionaalisen ympäristön muuttuessa. Institutionaalisella ympäristöllä tarkoitetaan lainsäädännöllisiä, normatiivisia sekä kognitiivisia taustatekijöitä, jotka vaikuttavat vähittäiskaupan käytänteisiin ja rakenteisiin.

– Yksi merkittävimmistä kehityspiirteistä nykypäivän liiketoimintaympäristössä on vähittäiskaupan kansainvälistymisen kasvu, Aklamanu kertoo tutkimuksensa taustoista.

Aklamanun tutkimuksen mukaan suomalaisten vähittäiskauppojen tytäryritykset käyttävät ennakoivasti neljää erilaista strategista tapaa vastatakseen ympäristön paineisiin.

– Yritys voi noudattaa toimintaympäristön olosuhteita, valita toimintaympäristönsä tai luoda sen.  Yhteistyö toimintaympäristön kanssa on uusi strateginen valinta. Tällöin yritys toimii yhdessä esimerkiksi kiinteistönvälittäjän kanssa.

Suomalaisten vähittäiskauppojen tytäryritysten suoriutumiseen Venäjällä vaikuttavat myös organisaation sisäiset tekijät, kuten yrityskulttuuri ja aiemmat kokemukset toimintaympäristöstä.

Tutkimuksessa tarkasteltiin kolmen suomalaisen vähittäiskaupan strategioita markkinoille tulon jälkeen kehittyvillä Venäjän markkinoilla, jossa historia, kulttuuri ja vähittäiskaupan normit ovat varsin erilaiset Suomeen verrattuna.

Väitöstiedot

KTM Alphonse Aklamanun markkinoinnin alaan kuuluva väitöskirjatutkimus ”Retailers' strategic responses to institutional pressures: The case of Finnish multinational retailers in Russia” tarkastetaan perjantaina 12.9.2014 klo 13 Vaasan yliopiston Kurtén-auditoriossa (C203, Tervahovi). Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Marin Marinov (University of Gloucestershire) ja kustoksena professori Jorma Larimo.

Julkaisun tilaukset ja pdf

Mitä mieltä olit jutusta?