Väitös: Uusi strateginen ohjausjärjestelmä julkisorganisaatioille

Uutisen oletuskuva
KTM Lars E. Palmroosin laskentatoimen ja rahoituksen alan väitöskirja käsittelee uuden ohjausjärjestelmän rakentamista, käyttöönottoa ja tieteellistä testausta julkisella sektorilla.
(flickrCC)

Palmroos tutki, missä määrin on mahdollista rakentaa prosessijohtamisen, toimintolaskennan ja tasapainotetun tuloskortin sisältävä ohjausjärjestelmä. Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia ongelmia tutkimuskohteessa voisi ilmetä ohjausjärjestelmän rakentamisen ja testauksen yhteydessä sekä mitkä olisivat sellaisen kolmen ohjausjärjestelmän yhdistelmän edut ja haitat. Tutkimuskohteena oli eräs eteläsuomalainen kunta.

– Suurimmiksi ongelmiksi muodostuivat henkilöstön alhainen osaamistaso moderneja ohjausjärjestelmiä kohtaan ja tietojärjestelmän puute. Voimakastahtoinen johtaja organisaatiossa olisi helpottanut prosessin läpivientiä, Palmroos kertoo.

Prosessijohtaminen, toimintolaskenta ja tuloskortti todettiin tutkimuksessa toimivaksi ohjausjärjestelmäksi, koska eri menetelmät täydensivät toisiaan.

– Prosessijohtaminen on kiinteä osa muita järjestelmiä. Toimintolaskennassa tarvitaan prosesseja ja toimintoja, tuloskortin avulla puolestaan päästään myös oikeisiin prosesseihin ja toimintoihin kiinni.

Prosessit läpinäkyvimmiksi

Henkilökunta tuli tietoiseksi kustannusten synnystä, koska prosessien läpinäkyvyys parani uuden ohjausjärjestelmän ansiosta.

– Järjestelmän avulla henkilökunnan kustannustietoisuus siis kasvoi, mikä johti myös palkkalaskentaprosessien parantamiseen ja tehostamiseen sekä kustannussäästöihin syy-seuraussuhteiden kautta.

Palmroosin mukaan jokaisen kunnan, kaupungin ja sairaalan kannattaa tulevaisuudessa panostaa laskentatoimen koulutukseen ja osaamistason korottamiseen strategisten työkalujen käyttöönotossa investoimalla myös tietotekniikkaan.

– Tärkeää on myös pystyä tuottamaan päätöksenteon tueksi oikeaa tietoa. Huomioon tulee ottaa sisäisten ja ulkoisten toimintaympäristöjen muutokset, esimerkiksi taloudelliset seikat, sosiaaliset ja poliittiset paineet sekä yksilöjen intressit, toteaa Palmroos.

KTM Lars E. Palmroosin laskentatoimen ja rahoituksen alaan kuuluvan ”Construction of an institutionally aware process-oriented performance measurement system – a case study of a Finnish local government” tarkastustilaisuus järjestetään perjantaina 7.3.2014 klo 12 Kurtén-auditoriossa (C203), Tervahovissa. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Lili Kihn (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Erkki K. Laitinen.

Julkaisun tilaukset ja pdf

Mitä mieltä olit jutusta?