Väitös: Toimitusketjun strategiat toimimaan

Uutisen oletuskuva
Ilkka Sillanpää tarkastelee johtamisen alan väitöstutkimuksessa toimitusketjun strategian toteuttamista. Miksi niin moni liiketoiminta- ja toimitusketjuun liittyvä strategian toimeenpano epäonnistuu?
(kuva/picture: flickrcc)

Toimitusketjulla tarkoitetaan toimintojen kokonaisuutta, jossa materiaali- ja tietovirrat liikkuvat raaka-aineiden tuottajilta lopulliselle asiakkaalle. Toimitusketjun strategian toteuttaminen on prosessi, joka yhdistää strategisen johtamisen, toimitusketjun johtamisen ja toimittajien kehittämisen.

Sillanpään tutkimuksen mukaan yritykset pystyvät strategian suunnitteluun, mutta strategian implementointi suurimmassa osassa yrityksiä epäonnistuu koska liiketoimintaympäristön muutokset ovat hyvin nopeita.

– Moni liiketoiminta- ja toimitusketjustrategian toimeenpano epäonnistuu, koska strategiaan ei sitouduta tai strategiaa ei implementoida eli jalkauteta koko organisaatioon ja toimittajien toimitusketjuun, Sillanpää kertoo.

– Näin ollen myös toimitusketjun strategioiden käyttöönotto epäonnistuu suurten yritysten sisällä, mutta myös suurten yritysten toimitusverkostoissa kuten alihankkijoilla, jotka tyypillisesti ovat pieniä tai keskisuuria yrityksiä.

Tutkimuksen mukaan alihankkijoiden sekä materiaalien ja komponenttien toimittajien liiketoimintastrategia täytyy olla samansuuntainen heidän asiakkaansa kanssa.

Työkalu toimitusketjun strategian toteuttamiseksi

Sillanpää kehittää tutkimuksessaan toimitusketjun strategian toteuttamiseksi työkalun, jota voidaan käyttää yrityksen sisällä, mutta myös strategian implementoinnissa yrityksen toimittajaverkostoon toimittajille ja alihankkijoille.

– Työkalu on viitekehys jonka avulla pienet ja keskisuuret yritykset pystyvät suunnittelemaan ja toteuttamaan strategian toimeenpanon, Sillanpää kertoo työkalun hyödyntämisestä.

Toimitusketjun strategian toimeenpano onnistuu, kun huomioon otetaan muun muassa toimeenpanon haasteet, toimittajien kehittäminen ja informaation integrointi strategiaan.

Tutkimusaineisto koostuu useista eurooppalaisista ja aasialaisista yrityksiä. Tutkimus on laadullinen usean tapauksen tutkimus, joka noudattaa hermeneuttista tutkimusparadigmaa.

Väitöstiedot

TkT Ilkka Sillanpään johtamisen ja organisaatioiden alaan kuuluva väitöskirjatutkimus “Implementing Supply Chain Strategy” tarkastetaan perjantaina 14.11.2014 klo 13 Vaasan yliopiston Kurtén-auditoriossa (Tervahovi). Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Stefan Bojnec University of Primorskasta ja kustoksena professori Marko Kohtamäki.

Väitöskirjan tilaukset ja pdf

Mitä mieltä olit jutusta?