Väitös: Sydäntä kuunteleva älyranneke sydänsairauksien diagnosointiin? – koneäly ...

Uutisen oletuskuva
Kuvittele, jos voisit diagnosoida sydämesi ranteessasi olevalla älylaitteella? Eikä vain mitaten sykettä, vaan kuunnellen sydänääniä ja analysoiden mahdolliset sydänsairaudet kuten lääkäri stetoskoopillaan. Varsinkin hätätilanteissa, jossa jokainen minuutti on tärkeä, sydänääniä analysoiva mobiililaite voisi pelastaa henkiä.Shaima Abdelmageedin Vaasan yliopistoon tekemä väitöstutkimus osoittaa, että tämä voi tulevaisuudessa olla todellisuutta.
DI Shaima Abdelmageed väittelee Vaasan yliopistossa torstaina 2. toukokuuta.

Abdelmageedin väitöstutkimuksessa tavoitteena oli diagnosoida sydänsairauksia ranteesta otetun sydänäänikäyrän eli fonokardiogrammin (FKG) perusteella. Onnistuisiko tämä riittävällä tarkkuudella, vaikka ranteesta saatu sydänääni on heikkolaatuisempi kuin esimerkiksi rinnasta kuunneltu ja mobiiliteknologian käyttäminen tuo rajoitteita datan määrään ja laskentatehoon?

Mallinnus tehtiin käyttämällä koneoppimistekniikoita niin, että käytettävä laskentateho rajoitettiin vastaamaan mobiililaitteiden kapasiteettia. Tekniikkana oli parametrinen estimointi käyttäen moniuloitteista luokitusta ja etenkin signaalien erotteluanalyysia.

Abdelmageedin tutkimuksesta kävi ilmi, että fonokardiogrammi 19 desibelin signaali-kohina-suhteella voi johtaa onnistuneeseen diagnoosiin jopa 97,33 prosentin tarkkuudella, kun käytetään mainittua tekniikkaa. Tulokset todennettiin vielä käyttämällä toista tekniikkaa, eli keinotekoisia neuroverkkoja ja erityisesti hahmontunnistusta.

Abdelmageed muistuttaa, että lääkärin kokemuksella on normaalisti merkittävä vaikutus sydänäänien kuunteluun perustuvan diagnoosin onnistumiseen.

– Sydänääniin perustuvan diagnoosin automatisointi koneälyä käyttäen toisi diagnoosiin objektiivisuutta ja vähentäisi vääriä tuloksia, sanoo torstaina 2. toukokuuta Vaasan yliopistossa väittelevä Abdelmageed.

eTerveyden innovaatiot tuovat houkuttelevia mahdollisuuksia

Abdelmageedin mukaan sähköinen terveydenhuolto (eTerveys) on ollut viime vuosien suosittu tutkimusaihe. Monet suomalaiset yliopistot panostavat terveydenhuollon tieto- ja viestintätekniikan ratkaisujen suunnitteluun ja prototyyppien luomiseen.  Terveydenhuollon murrokseen tulisi hänen mielestään valmistautua ja sitä tulisi ennakoida erityisesti Suomessa, jossa mediaani-ikä on yli 40 vuotta. Digitalisaatio tunkeutuu jokaiselle elämänalueellemme, ja terveydenhuolto ei ole Abdelmageedin mukaan tästä mikään poikkeus.

– Mielestäni yritysten tulisikin keskittyä alan uusiin innovaatioihin lähitulevaisuudessa, hän kannustaa.

Abdelmageed kertoo osallistuneensa Vaasan yliopistossa EU-rahoitteiseen Nordic Telemedicine Center -hankkeeseen, jossa tavoitteena oli perustaa rajat ylittävä telelääketieteen osaamiskeskus. Hän veti hankkeen kahta osiota liittyen koulutukseen sekä arviointiin ja kestävään kehitykseen. Hän myös kehitti yliopiston opiskelijoille eTerveys-kurssin ja ohjasi neljää lopputyötä liittyen eTerveyteen.

– Mielestäni oli tärkeää kasvattaa uusia opiskelijoita eTerveyden ja mobiiliterveyden pariin. Kurssi tulee jatkumaan yliopistolla ja toivottavasti luo voimistuvaa kiinnostusta aiheeseen.

Shaima Abdelmageed kertoo tehneensä väitöstutkimuksensa työn ohessa. Abdelmageed toimii nykyään Auga Technologiesin tuotepäällikkönä Vaasassa. Päivätyön, projektitutkimuksen ja väitöskirjan lisäksi hän on myös tehnyt MBA-tutkintoa.

– Tämä on ollut todellinen testi myös sellaiselle ”supermultitaskaajalle” kuin väitän olevani, mutta kyllä se on ollut myös kaiken sen arvoista. Olen ottanut konkreettisia askeleita kohti tavoitteitani, enkä muuttaisi mitään matkallani, sanoo Abdelmageed.

Zafar-Shaima-098a.jpg

Lisätiedot

Shaima Abdelmageed, shaima.abdelmageed(at)gmail.com

Shaima Abdelmageed syntyi Saudi Arabiassa. Hänellä on kandidaatin tutkinto Sudanin tiedeyliopistosta sekä diplomi-insinöörin tutkinto tietoliikennetekniikasta Vaasan yliopistosta. Hän työskentelee nykyään myyntipäällikkönä Auga Technologiesin palveluksessa.

Abdelmageed, Shaima (2019) Wrist-based Phonocardiogram Diagnosis Leveraging Machine Learning. Acta Wasaensia 416. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.

Julkaisun pdf: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-851-1

Väitöstilaisuus

DI Shaima Abdelmageedin tietoliikennetekniikan alaan kuuluva väitöstutkimus ”Wrist-based Phonocardiogram Diagnosis Leveraging Machine Learning” tarkastetaan torstaina 2.5.2019 klo 12 Vaasan yliopiston Kurtén-auditoriossa.

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Jyrki Heinämäki (University of Tartu) ja kustoksena professori Mohammed Elmusrati.

Mitä mieltä olit jutusta?