Väitös: Rahoitusriskit hallintaan yrityksen ja pankin välisillä kumppanuussopimuksilla

Uutisen oletuskuva
Kauppatieteiden lisensiaatti Olli Välimäen talousoikeuden alaan kuuluva väitöskirja käsittelee pk-yritysten pankkirahoitukseen liittyvää sopimusoikeudellista riskienhallintaa sekä pankin ja yrityksen välistä kumppanuutta.
(kuva/picture: flickrcc)

Tutkimuksen lähtökohtana on, että vakuuskeskeinen rahoittaminen jättää potentiaalisia menestyjiä, perusteltuja omistajanvaihdoksia ja innovatiivisia hankkeita vaille rahoitusta.

– Luottopäätöksien keskittyminen vakuuden kattavuuden arviointiin voi johtaa taloudellisesti epäoptimaalisiin ja tehottomiin päätöksiin niin yrityksissä kuin pankeissakin, eikä edesauta pk-yritysten ja pankkien välisen yhteistyön, luottamuksen, keskinäisen ymmärryksen ja kumppanuuden kehittymistä, Välimäki kertoo tutkimuksensa taustoista.

Vakuusongelmia voidaan ratkaista kovenanteilla

Rahoitusriskejä voidaan hallita sopimusoikeudellisin keinoin eli kovenanteilla, yksilöllisten rahoitussopimusten ehdoilla.

Välimäen mukaan kovenanttiohjaukseen käytettävissä olevien mahdollisuuksien määrä on rajaton. Kyse on liiketaloudellisesta ja sopimusoikeudellisesta osaamisesta, jossa juridiikka valjastetaan liiketalouden apuvälineeksi.

– Kovenanteilla voidaan muun muassa lisätä informaation symmetriaa, vähentää moraalisen hasardin riskiä, kontrolloida luottopäätökseen liittyviä yksilöllisiä epävarmuustekijöitä, hallita tuottoriskejä ja asettaa avoimesti ne rajat, joiden puitteissa pankki haluaa yritystä rahoittaa. Kysymys on hallitusta vakuudettomuudesta, kertoo Välimäki.

Rahoitussopimus toimii kumppanuussopimuksena

Pitkäkestoiset, yksilölliset ja dynaamiset rahoitussopimukset, joihin kirjataan yhteistyön pelisäännöt, ovat osapuolten välisiä liikesopimuksia.

Välimäki toteaa, että rahoitussopimusten myötä pankin ja yrityksen suhde muuttuu. Sopimus synnyttää ennakoitavuutta ja osapuolten kanssakäyminen lisääntyy. Kovenanttirahoittamisesta ja usein yritysten menestyksen kannalta ratkaisevasta kyvystä verkostoitua on löydettävissä yhteneviä piirteitä.

– Muun muassa luottamuksen korostaminen, jatkuva ja läheinen yhteistyö, sopimuksen dynaamisuus, ratkaisujen räätälöinti sekä sujuvuuteen ja tehokkuuteen pyrkiminen yhteisiä intressejä korostaen kuuluvat molempiin ilmiöiden lähtökohtiin.

Välimäen mukaan kovenanttiohjattu, hallittu vakuudettomuus tarkoittaa luottamusta. Luottamus luo tehokkuutta ja tehokkuus yhdessä luottamuksen kanssa mahdollistavat sen, että liikesuhde kehittyy kumppanuudeksi.

Kovenanttirahoituksen yleistyminen ja kehittyminen ovat Välimäen mukaan toivottavaa, koska sillä voidaan edesauttaa kansantaloudellisesti järkevien, työllisyyttä ja kasvua edistävien hankkeiden rahoittamista, parantaa pankkien ja yritysten riskienhallintaa, syventää osapuolten välistä yhteistyötä ja tehostaa rahoitusmarkkinoiden toimintaa kokonaisuudessaan.

– Onnistunutta rahoitussopimusta voidaan kutsua pankin ja yrityksen yhteistä polkua kuvaavaksi kumppanuussopimukseksi, sanoo Välimäki.

Väitöstiedot

KTL Olli Välimäen talousoikeuden alaan kuuluvan väitöskirjan ”Rahoitussopimuksen kovenanttiohjaus. Vakuuden arvioinnista kohti sopimusoikeudellisia riskinhallintamekanismeja. Tarkasteltavana erityisesti informaatio ja kumppanuus” tarkastustilaisuus järjestetään torstaina 5.6.2014 klo 14 Kurtén-auditoriossa. Vastaväittäjinä tilaisuudessa toimivat professorit Lili-Anne Kihn Tampereen yliopistosta ja Juha Karhu Lapin yliopistosta ja kustoksena professori Vesa Annola.

Välimäki, Olli (2014). Rahoitussopimuksen kovenanttiohjaus. Vakuuden arvioinnista kohti sopimusoikeudellisia riskinhallintamekanismeja. Tarkasteltavana erityisesti informaatio ja kumppanuus. Lakimiesliiton kustannus.

Väitöskirjan tilaukset: Lakimiesliiton Kustannus, www.kauppakamarikauppa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?