Väitös: Markkinalähtöisellä velkarahoituksella negatiivinen vaikutus yrityksen suorituskykyyn

Uutisen oletuskuva
Kauppatieteen maisteri Denis Davydov tutkii rahoituksen alan väitöskirjassaan yritysten velkarahoituksen eri muotoja ja niiden vaikutuksia yritysten suorituskykyyn kehittyvillä markkinoilla.
(kuva/picture: flickrcc)

Davydovin väitöskirja koostuu neljästä eri esseestä. Kahdessa ensimmäisessä esseessä hän tutkii venäläisten yritysten markkina-arvojen ja velkarahoitusvalintojen välistä yhteyttä.

– Tulokset osoittavat, että joukkolainamarkkinoilta hankitulla velkarahoituksella voi olla negatiivinen vaikutus yritysten markkina-arvoon. Yritykset, jotka ovat riippuvaisia markkinalähtöisestä velkarahoituksesta, pystyvät kasvattamaan markkina-arvoaan vähemmän kuin yritykset, joiden velkarahoitus koostuu pääasiallisesti pankkilainoista, Davydov selittää.

Davydovin mukaan markkinalähtöisestä velkarahoituksesta riippuvaiset yritykset menestyivät huomattavasti heikommin vuonna 2008 alkaneen finanssikriisin aikana kuin yritykset, joiden vieras pääoma koostui pankkilainoista.

Kolmannessa esseessä Davydov tutkii laajemmin velkarahoituksen eri muotojen vaikutusta yritysten suorituskyvyn mittareihin kehittyvillä markkinoilla.

– Markkinalähtöisellä velkarahoituksella voi olla negatiivinen vaikutus yrityksen kannattavuuteen. Tulokset viittaavat myös siihen, että yrityksen korkea pankkirahoitusaste vähentää korkean velkaisuuden aiheuttamaa negatiivista vaikutusta yrityksen markkina-arvoon, Davydov kertoo.

Neljännessä esseessä Davydov tutkii valtio-omistuksen vaikutuksia pankkien lainanantokäyttäytymiseen ja pääomitukseen. Tulokset osoittavat, että valtion kokonaan omistamat pankit kiihdyttivät lainanantoaan ja veloittivat pienempiä lainakorkoja finanssikriisin 2008–2010 aikana yksityisiin pankkeihin verrattuna.

– Valtio-omisteiset pankit olivat paremmin pääomitettuja mahdollisten kriisitilanteiden varalta. Valtion omistajuus voi olla hyödyllistä pankeille erityisesti kriisien aikana, kertoo Davydov.

Väitöstiedot

KTM Denis Davydovin laskentatoimen ja rahoituksen alaan kuuluva väitöskirjatutkimus "Essays on Debt Financing, Firm Performance, and Banking in Emerging Markets" tarkastetaan perjantaina 30.5.2014 klo 12 Vaasan yliopiston Kurtén-auditoriossa (Tervahovi). Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Stanley D. Smith University of Central Floridasta ja kustoksena professori Sami Vähämaa.

Julkaisun tilaukset ja pdf

Mitä mieltä olit jutusta?