Väitös: Kokenut Shakespeare-suomentaja neuvottelee oman äänensä kuuluviin

Uutisen oletuskuva
Filosofian maisteri Nestori Siponkosken englannin kielen alaan kuuluva väitöskirja valottaa kääntäjien ja toimittajien yhteistoiminnan merkitystä kaunokirjallisuuden kääntämisessä. Väitöskirja käsittelee kääntäjien ja toimittajien välistä tekstuaalista vuorovaikutusta Shakespeare-näytelmäsuomennosten toimitusprosessissa.
(kuva/picture: flickrcc)

Tutkimuksessa selvitettiin, millä tavoin toimitusprosessiin osallistuvien kääntäjien ja toimittajien välinen vuorovaikutus vaikuttaa sekä kääntämiseen että itse käännöksiin.

Siponkosken mukaan käännösten toimitusvaihetta oli mahdollista lähestyä eräänlaisena neuvotteluna, jossa toimittajat kommentoivat ja kyseenalaistavat kääntäjien ratkaisuja ja kääntäjät puolestaan reagoivat näihin kommentteihin, ja jossa toimijoiden yhteisenä tavoitteena on valmiin, julkaisukelpoisen käännöksen tuottaminen.

Kääntäjän asemalla on merkittävä vaikutus käännösratkaisuista neuvotteluun.

– Kokeneet Shakespeare-kääntäjät olivat muun muassa valmiimpia jättämään toimittajien kommentit kokonaan huomiotta. Vähemmän kokeneet taas olivat valmiimpia hyväksymään toimittajien ehdotuksia tai muokkaamaan niitä. Toisin sanoen kokeneiden Shakespeare-kääntäjien oma ”ääni” suhteessa toimittajien ääniin on julkaistuissa käännöksissä voimakkaampi kuin vähemmän kokeneiden, Siponkoski kertoo.

– Myös kääntäjän asemalla on vaikutusta siihen, miten toimittajat kommentoivat käännösratkaisuja.

Tutkimus painottaa kaunokirjallisen kääntämisen kollektiivisuuden ja toimittajien työn tärkeyden lisäksi myös kääntäjän aseman ja sitä kautta ammattitaidon merkitystä.

– Tutkimus tuo oman tärkeän panoksensa viime aikoina käytyihin kaunokirjalliseen tekijyyteen, toimittajien asemaan sekä käännösten laatuun liittyviin keskusteluihin, pohtii Siponkoski.

WSOY:n käynnistämä suomennosprojekti oli käynnissä vuosina 2004–2013.

Kääntäjien ja toimittajien yhteistyötä tarkasteltiin vertailevan tekstianalyysin keinoin heidän tekstuaalisen vuorovaikutuksensa näkökulmasta. Analyysin kolme vaihetta keskittyivät kääntäjien ja toimittajien neuvottelustrategioiden määrittämiseen ja kuvailemiseen, sekä näiden strategioiden vuorovaikutuksen ja sen merkityksen arviointiin.

Tutkimuksen aineisto koostuu neljän Shakespearen tragedian uuden suomennoksen käsikirjoituksista sekä kyseisten näytelmien vuosina 2004–2009 julkaistuista lopullisista versioista. Käsikirjoitusaineisto sisältää myös kahden WSOY:n kustannustoimittajan sekä yhden ulkoisen konsultin käsinkirjoitetut toimituskommentit. Aineistossa mukana olevat näytelmät ovat neljän eri kääntäjän kääntämiä.

Väitöstiedot

FM Nestori Siponkosken englannin kielen alaan kuuluva väitöskirjatutkimus “Translation Under Negotiation. The Textual Interplay of Translators and Editors in Contemporary Finnish Shakespeare Translation” tarkastetaan perjantaina 5.9.2014 klo 12 auditorio Kurténissa (Tervahovi).

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Theo Hermans (University College London) ja kustoksena professori Sirkku Aaltonen.

Mitä mieltä olit jutusta?