Vaasan yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suoritti tänä vuonna yli 600 opiskelijaa

Marmoriportti
Vaasan yliopistossa suoritettiin vuoden 2020 aikana erittäin hyvin tutkintoja kaikilla tutkintotasoilla. Tohtoreita valmistui yhteensä 19: kauppatieteelliseltä alalta 9, tekniikan aloilta 7 ja yhteiskuntatieteistä 3.

Opiskelijat suorittavat kaksiportaisen tutkintojärjestelmän mukaisesti ensin alemman eli kandidaatintutkinnon ja sen jälkeen ylemmän eli maisteri- tai diplomi-insinööritutkinnon. Kandidaatin tutkintoja suoritettiin 464 ja maisterin ja diplomi-insinöörin tutkintoja 625. Kansainvälisiä opiskelijoita maisterin tutkinnon suorittaneista on noin 7 prosenttia.

Vaasan yliopiston opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sovitut tavoitteet ylitettiin selkeästi maisterien ja tohtorin tutkinnoissa. Kandidaattien osalta tavoitteesta hieman jäätiin.

Vaasan yliopisto juhlistaa tuoreita maistereitaan ja diplomi-insinöörejään perjantaina 18. joulukuuta järjestettävässä etäpubliikissa. Joulukuussa todistuksensa saa 102 valmistunutta maisteria ja diplomi-insinööriä sekä 6 tohtoria ja yksi lisensiaatin tutkinnon suorittanut. Kandidaatintutkinnon joulukuussa suoritti 59 opiskelijaa.

Publiikki on kaksi kertaa vuodessa järjestettävä yliopiston yhteinen valmistuneiden juhla, jossa jaetaan tutkintotodistukset valmistuville opiskelijoille. Lisäksi ohjelmaan sisältyy yliopiston rehtorin ja akateemisten yksiköiden dekaanien puheet sekä apurahojen jako ansioituneille opiskelijoille.

Joulukuun 2020 publiikki järjestetään etäjuhlana perjantaina 18.12.2020 klo 13.00 alkaen. 

Lisätietoja:
Vaasan yliopiston vararehtori Annukka Jokipii
p. 029 449 8482, annukka.jokipii@uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?