Vaasan yliopistoon yli 4300 hakemusta

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopistoon tuli 9.4. päättyneessä korkeakoulujen yhteishaussa yhteensä 4365 hakemusta. Ensisijaisia hakijoita oli 984. Korkeakouluihin haettiin tänä keväänä ensimmäistä kertaa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteishaussa, jolloin hakijan oli mahdollista hakea opiskelupaikkaa yhteensä kuudesta korkeakoulusta. Kaikkiaan hakijoita korkeakoulujen yhteishaussa oli noin 154 500. Opiskelijavalintauudistuksen vuoksi hakijamäärää ei voi suoraan verrata edellisiin vuosiin.

Eniten hakemuksia tuli kauppatieteelliseen tiedekuntaan, yhteensä 3059. Filosofisessa tiedekunnassa kiinnostavin hakukohde oli hallintotieteiden kandidaattiohjelma, johon hakemuksia tuli 438. Humanistisella koulutusalalla suosituin hakukohde oli viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma 281 hakemuksella. Yhteensä filosofiseen tiedekuntaan hakemuksia saapui hieman yli 900.

Teknillisessä tiedekunnassa energia- ja informaatiotekniikan diplomi-insinöörikoulutukseen saapui 169 hakemusta ja tiedekunnan kauppatieteellisen alan ns. teollisuusekonomikoulutukseen 228.

Kevään yhteishaussa Vaasan yliopistoon otetaan 595 uutta opiskelijaa. Valintakokeet ovat touko-kesäkuussa ja opiskelijavalinnan tuloksista ilmoitetaan viimeistään 1. heinäkuuta. Opiskelijavalintauudistuksen myötä hakijoille tarjotaan korkeakoulujen yhteishaussa yhtä opiskelupaikkaa. Vaasan yliopistoon valittavat opiskelijat saavat opiskeluoikeuden sekä kandidaatin että maisterin tai diplomi-insinöörin tutkintoon.

Korkeakoulujen yhteishaun lisäksi yliopistoon valitaan uusia opiskelijoita myös erillishakujen kautta ilman valintakokeita. Avoimen yliopiston väylän kautta hakemuksia oli tänä vuonna 58. Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat hakea suoraan maisteriohjelmiin. Suomenkielisiin maisteriohjelmiin tuli 579 hakemusta. Yliopiston viiteen englanninkieliseen maisteriohjelmaan tuli lisäksi 1263 hakemusta.

Mitä mieltä olit jutusta?