Vaasan yliopiston uudet opiskelijat valittu

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston uudet opiskelijat on valittu. Yliopistossa on aloituspaikkoja kesän yhteishaussa yhteensä 625. Aloituspaikkoja on kauppatieteellisellä alalla 290, humanistisella alalla 180, hallintotieteissä 75 ja teknillisellä alalla 80.

Yhteishaussa opiskelijat saavat opinto-oikeuden sekä kandidaatin että maisterin tai diplomi-insinöörin tutkintoihin. Opiskelijat suorittavat aluksi koulutusalan yhteisiä opintoja ja valitsevat tarkemman suuntautumisen myöhemmin opiskelun edetessä.

Tavoitelluimpia opiskelupaikkoja oli edellisten vuosien tapaan kauppatieteet. Osana hallituksen rakennepoliittisia linjauksia korkeakouluopintojen aloittamisen nopeuttamiseksi ja työurien pidentämiseksi alkupäästä, aloituspaikkoja on lisätty kauppatieteiden alalla väliaikaisesti tänä ja ensi vuonna. Myös teknillisellä alalla on lisätty sisäänottoa tänä vuonna.

Kesän yhteishaussa valittiin ensimmäistä kertaa uusia opiskelijoita kielikylpykoulutuksen koulutusohjelmaan. Ensi syksynä käynnistyvä ohjelma järjestetään yhteistyössä Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin kanssa. Koulutuksessa on 20 aloituspaikkaa.

Eniten uusia opiskelijoita on hyväksytty Uudeltamaalta ja Pohjanmaan maakunnista. Seuraavaksi eniten uusia opiskelijoita tulee Pirkanmaalta.

Yliopistoon on jo aikaisemmin keväällä järjestetyissä erillisvalinnoissa hyväksytty uusia opiskelijoita aikaisempien korkeakouluopintojen perusteella ja avoimen yliopiston opintojen perusteella. Erillisvalinnoissa suomenkielisiin hakukohteisiin oli hakijoita 964 henkilöä ja heistä hyväksyttiin yhteensä 205. Suoraan maisterivaiheen koulutusohjelmiin hyväksytyillä on jo suoritettuna alempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto.

Kaikille valintakokeeseen osallistuneille hakijoille on lähetetty tieto valinnan tuloksesta. Opiskelupaikan saaneiden on ilmoitettava 29.7. mennessä ottavatko he paikan vastaan. Kesän valinnoissa opiskelupaikan saaneiden nimet on julkaistu yliopiston verkkosivuilla osoitteessa /fi/for/prospective/.

Uudet opiskelijat aloittavat opintonsa yliopistolla 27.8. Lukuvuoden 2014–2015 avajaisia vietetään maanantaina 8.9.

Mitä mieltä olit jutusta?