Vaasan yliopiston työntekijät voivat hyvin

Uutisen oletuskuva
Yliopistoissa voidaan yleisesti varsin hyvin, selviää vuoden 2013 työhyvinvointikyselystä. Kyselyn tulokset ovat parantuneet joka vuosi aina vuodesta 2010 lähtien: asteikolla 1–5 vuoden 2010 kyselyn tulosten keskiarvo oli 3,13, kun tänä vuonna keskiarvoinen tulos oli 3,43.
Kuva: flickrcc

Työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin vastaajien kokemuksia yksiköiden yhteisöllisyydestä, oman työn sisällöstä ja omasta osaamisesta, työoloista, lähiesimiestyöstä sekä yliopisto-, tiede­kunta-, laitos- ja yksikkötason strategisesta johtamisesta. Parhaimmat arviot työn eri osa-alu­eista yliopistojen henkilöstö antaa oman työn sisällölle ja omalle osaamiselle, lähiesimiestyölle, työoloille sekä oman yksikön yhteisöllisyydelle.

Kyselyyn osallistui tänä vuonna kymmenen yliopistoa: Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän ja Oulun yliopistot, Svenska Handelhögskolan, Taideyliopisto, Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Vaasan yliopisto sekä Åbo Akademi.

Vertailu eri yliopistojen kesken osoitti, että henkilöstön tyytyväisyydessä ei ole suuria eroja. Yliopistoissa voidaan siis yleisesti varsin hyvin.

Vaasan yliopisto panostaa työhyvinvointiin

Parhaimmat tulokset kyselystä aakkosjärjestyksessä saivat Hanken, Jyväskylän yliopisto, Tai­deyliopisto ja Vaasan yliopisto. Vaasan yliopisto sai kyselyssä toiseksi parhaimman tuloksen.

Parhaimmiksi työhyvinvointia edistäviksi tekijöiksi yliopistossamme arvioitiin lähiesimiestyö, oman työn sisältö ja oma osaaminen sekä yksiköidemme yhteisöllisyys. Sen sijaan uralla etene­misessä ja yliopistotason johtamisessa koettiin olevan kehittämisen tarpeita.

– Vaasan yliopiston hyvä sijoitus johtuu systemaattisesta työstä, jota meillä tehdään jatkuvasti työhyvinvoinnin eteen. Työhyvinvointi on yksi yliopistomme laatumittareista, Vaasan yliopiston henkilöstöjohtaja Auli Kinnunen kertoo.

Työhyvinvoinnin kehittämiseksi tehty työ näkyy muun muassa yliopiston toiminta- ja talous­suunnitelmassa, jossa on suunniteltu myös työhyvinvoinnin eteen tehtäviä toimenpiteitä. Yli­opisto esimerkiksi edistää henkilöstön hyvinvointia taloudellisesti: työntekijöille tarjotaan TYKY-seteleitä ja kuntoutusta, minkä lisäksi yliopistolla on järjestetty muun muassa henkilö­kunnan yhteinen juoksukoulu. Yliopistolla on myös oma työhyvinvointiryhmä, jonka jäsenet ovat henkilökunnan edustajia.

– Yliopiston henkilöstön hyvinvointi perustuu siis siihen, että meillä on selkeä työhyvinvointi­suunnitelma ja -seuranta sekä taloudellinen panostus työntekijöiden hyvinvointiin. Henkilö­kunnan työhyvinvoinnin tilasta raportoidaan aina myös yliopiston hallitukselle.

Mitä mieltä olit jutusta?