Vaasan yliopiston opiskelijat kehittivät keinoja kivijalkakauppojen ahdinkoon

Uutisen oletuskuva
Korona-aalto tuli ja pyyhkäisi maton jalkojen alta monen kivijalkaputiikin pitäjältä. Onneksi apuun riensivät Vaasan yliopiston opiskelijat markkinoinnin johtamisen maisteriohjelmasta.

Business as a service -opintojaksolla opiskelijat suunnittelivat markkinoinnin keinoja hyödyntäen uusia liiketoimintamalleja yrityksille. Lähtökohtana kurssin tehtävänannolle on ollut tamperelaisen verkkokauppa-alustatoimittaja Vilkas Groupin aloittama valtakunnallinen Pelastetaan kauppa -kampanja. Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät olivat tukena kurssin yritysten hankinnassa.

Kurssin tavoitteena oli syventää opiskelijan ymmärrystä liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen haasteista sekä kehittää opiskelijan asiantuntijuutta ja valmiuksia toimia liikkeenjohdon päätöksentekijänä.

 

Korona-aika mahdollisti erilaisen oppimiskokemuksen

Markkinoinnin yliopistonlehtori Ari Huuhka kertoo, että tällä kurssilla opiskelijat ovat päässeet pistämään kädet saveen, työskentelemään kentällä ja yrityksissä aidon liikkeenjohdon kehittämishaasteen ratkaisemiseksi. Keskeistä oppimisessa ovat olleet kenttätutkimusosuudet ja vierailut yrityksissä, jotka tällä kertaa jäivät pois kevään pandemiatilanteen takia.

Ikävä tilanne kuitenkin tarjosi mahdollisuudet merkittävään ja merkitykselliseen oppimiskokemukseen. Opiskelijat jakaantuivat ryhmiin ja kullekin ryhmälle nimettiin yritys, jonka ongelmakohtia he lähtisivät ratkomaan.

- Tartuimme ajankohtaiseen aiheeseen, pandemian aiheuttamaan kaupan ahdinkoon. Muutimme hyvin pikaisella aikataululla kurssin case-sisällön ja tematiikan, säilyttäen kuitenkin kurssin ydinluonteen, kokemuksellisen oppimisen prosessin. Halusimme kanavoida markkinoinnin opiskelijoiden osaamisen paikallisten yritysten tueksi pieneltä yhden kurssin osaltamme, Huuhka kertoo.

Kurssi on oman asiantuntijuuden tulikaste

Ensimmäisen vuoden markkinoinnin johtamisen maisteriopintojaan suorittava Ville Ylitalo ryhmänsä kanssa sai case-yrityksekseen Fysiokipinän. Yritys kiinnosti, koska he halusivat tutustua terveyden ja hyvinvoinnin toimialaan sekä ymmärtää, miten poikkeustilanne vaikuttaa palveluyrityksen liiketoimintaan.

- Näin kurssin eräänlaisena markkinoinnin asiantuntijuuden tulikasteena, koska innovointi aidossa liiketoimintakontekstissa haastaa eri tavalla kuin perinteiset akateemiset kurssitehtävät. Odotin projektityön paljastavan myös kehitettäviä osa-alueita omassa asiantuntijuudessa.

Projektin aikana Ylitalo yhdessä opiskelijakollegoidensa Eemil Hartikaisen, Aapo Kettusen sekä Olli-Pekka Niskasen kanssa pilotoivat Fysiokipinälle verkkokauppaa. He kuitenkin huomasivat pian, ettei se sovi tässä tapauksessa palveluiden myynninedistämiseen. Suunnitelmaa oli muutettava.

- Päädyimme lopulta tuottamaan Fysiokipinälle markkinointisuunnitelman, koska koimme digitaalisen liiketoiminnan kivijalan koostuvan vahvasta verkkopresenssistä. Itse suunnitelma on laadittu neljän strategisen teeman mukaan ja kohdistettu aktiivisimpiin yrityksen käyttämiin kanaviin.

Ylitalo kertoo markkinointisuunnitelman koostuvan vuosikalenterista, segmentointi- ja kanavastrategiasta sekä sosiaalisen median markkinoinnin visuaalisesta ohjeistuksesta. Ryhmä myös laati kirjallisen loppuraportin, jossa peilattiin tutkimuskohdetta kurssin tematiikan mukaiseen tutkimustietoon.

Fysiokipinän toimitusjohtaja Tuomo Yli-Jaskari on tyytyväinen opiskelijoilta saamaansa apuun.

- Lopputulos oli mielestäni erinomainen. Opiskelijoiden tekemä kirjallinen yhteenveto on hyvä työkalu, ja asioita on jo alettu kehittämään sen avulla.

Kokonaisvaltaista oppimista

Säännöllinen vuorovaikutus, aikataulutus, ongelman tunnistaminen sekä ryhmän sisäinen työnjako, Ylitalo summaa pohtiessaan työn onnistumista edistävä asioita.

- Tärkeimpänä saavutuksena pidän kuitenkin luottamuksen rakentamista yhteistyöyrityksen ja ryhmämme välille, jolloin ajatustenvaihto oli avointa ja rehellistä.

Vaikka kevät oli haastava, kurssi saatiin suoritettua kaikkia osapuolia hyödyntävällä tavalla. Opiskelijat kiittelevät kurssin joustavuutta ja ajankohtaisuutta.

- Poikkeustilanteeseen reagointi ja vapaus soveltaa tehtävänantoa tekivät kurssista todennäköisesti merkityksellisemmän myös yhteistyöyrityksille. Oli tärkeää päästä haastamaan omia teorian pohjalta muodostettuja käsityksiä ja toisaalta tuottamaan yritykselle jotain, mikä voi hyödyttää myös pidemmällä tähtäimellä. Olen tyytyväinen, että ehdimme myös keskustella suunnitelman merkityksestä ja roolista kunnolla yhteistyöyrityksen kanssa, Ylitalo pohtii.

Teksti: Tiia Alkkiomäki

Mitä mieltä olit jutusta?