Vaasan yliopiston lukuvuoden avajaiset: Koulutuksen ja tutkimuksen merkitys korostuu poikkeusaikana

Vaasan yliopiston lukuvuoden avajaiset etäyhteyksin
Rehtori Jari Kuusisto ja hallitusammattilainen Anne Berner korostivat koulutuksen ja tutkimuksen merkitystä pandemia-aikana puhuessaan Vaasan yliopiston lukuvuoden avajaisissa. Vuoden alumniksi valittiin kansanedustaja Eeva Kalli. Pohjanmaan kauppakamari -palkinnon sai polttomoottoreita tutkiva apulaisprofessori Maciej Mikulski. Avajaiset pidettiin virtuaalisesti etäyhteyksin ja videotervehdyksin.

Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto nosti esille yhteiskuntaa ja yliopistoja ravistelevat muutokset, kuten talouden myllerryksen, polarisoitumisen ja vaihtoehtoiset totuudet.

− Tutkitun tiedon tuottajina yliopistojen yhteiskunnallinen tehtävä on, jos mahdollista, entistäkin tärkeämpi. Meidän pitää pystyä myös viestimään aikaisempaa tehokkaammin yliopistojen merkityksestä, Kuusisto sanoi.

Kuusiston mukaan pandemia vaikuttaa terveyteen ja talouteen, mutta myös eriarvoistaa.

− Eriarvoistuminen on yksi epidemian tuhoisimmista vaikutuksista. Sitä vastaan yliopistojen tulee käydä niin tutkimuksen, koulutuksen kuin paremman saavutettavuudenkin keinoin.

Vaasan yliopisto lisäsi tänä syksynä opiskelijamäärää historiallisen paljon. Uusia kandidaatti- ja maisteriopiskelijoita aloittaa nyt yli tuhat. Kuusisto kiitti opiskelijoita ja ylioppilaskuntaa erinomaisesta vastuun kannosta ja koko yliopistoyhteisöä venymisestä ja erinomaisesta yhteistyöstä.

− Mittava muutos etätyöskentelyyn on onnistunut hämmästyttävän hyvin. Kevät näytti, että yliopisto on löytänyt uusia toimintatapoja, joita tulemme hyödyntämään myös tulevaisuudessa.

Vaasan yliopisto panostaa tulevaisuudessa muun muassa tutkimuksen laatuun, määrään ja vaikuttavuuteen sekä ulkoisen rahoituksen lisäämiseen.

− Uudistamme myös koulutusohjelmia siten, että niistä tulee kansainvälisesti entistä houkuttelevampia. Hyödynnämme digitaalisuutta laajasti kaikissa toiminnoissa, Kuusisto avasi tulevaisuuden strategiaa.

Yliopisto kartoittaa myös tiedelukion perustamista kampukselle Vaasan ja lähialueen lukioiden kanssa. Kampuksen uudistamisessa sekä uusien tilojen ja oppimisympäristöjen suunnittelussa aiotaan hyödyntää poikkeusajan kokemuksia.

Vaikeissa päätöksissä tarvitaan tutkimusta

Juhlapuheen pitänyt hallitusammattilainen Anne Berner korosti koulutuksen ja tutkimuksen merkitystä pandemia-ajan vaikeiden päätösten tekemisessä.

− On tärkeätä ennakoida tehtyjen päätösten vaikutuksia laajasti ja monen sektorin yli. Jokainen tehty päätös vaikuttaa laajemmin kuin ehkä keväällä osasimme ennakoida. Koulutuksella on merkitystä, osaamisella on väliä, tieteellä ja tutkimuksella tehdään hyvää työtä ja pyritään vaikuttamaan niihin päätöksiin, jotka ovat edessämme, Berner korosti.

Bernerin mukaan myös yksilöt joutuvat tekemään valintoja ja päätöksiä.

− Tämä aika odottaa meiltä rohkeutta, meidän täytyy astua epämukavuusalueelle. Monet teistä löytävät uusia polkuja, uusia valintoja, ja arvomme muokkaantuvat. Olkoon se myös mahdollisuus.

Berner korosti, että myös etätyöskentelyssä on tärkeätä pitää kiinni yhteisöllisyydestä. Nyt aloittaville opiskelijoille lukukausi on poikkeuksellinen.

− Vaikka ajassa on epävarmuutta emmekä näe tulevaisuuden polkua niin kirkkaana kuin vuosi sitten, se tuo myös mahdollisuuksia. Teemme päivittäin lukuisia valintoja, ja voimme pohtia, miten jokainen valinta vaikuttaa siihen, minkälaisia meistä tulee ihmisenä, Berner kannusti.

Etäopiskelu vaatii enemmän

Tulevaisuuden haasteista puhuivat avajaisissa myös vararehtori Annukka Jokipii ja opiskelija Niklas Valtonen.

− Pystyimme sopeutumaan tilanteeseen ketterästi ja yhteen hiileen puhaltaen. Vaasan yliopisto kasvatti opintopistekertymää tammi-toukokuussa kolmanneksi eniten Suomessa. Pystyimme uudistamaan toimintamalliamme erittäin nopealla aikataululla, muistutti vararehtori Annukka Jokipii.

Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriopiskelija Niklas Valtonen kertoi etäopiskelun vaatineen normaalia enemmän aloitteellisuutta.

− Olihan kevään tilanne outo, mutta aika nopeasti yliopisto sai siirrettyä opetuksen verkkoon ja siitä selvittiin. Etäopiskelu vaatii toki enemmän kuin lähiopiskelu, kertoi Valtonen videohaastattelussa.

Vararehtori Minna Martikainen ja professori Liisa Mäkelä keskustelivat ajankohtaisesta tutkimuksesta, jota tehdään etätyöstä.

− Olemme keränneet aineistoa opetusalan ammattilaisilta ja yrityksiltä. Tutkimme, miten etätyötä johdetaan ja miten hyvinvoinnin kautta saadaan kestävää tuloksellisuutta, Liisa Mäkelä kertoi.

Tutkimushankkeen tuloksista voi lukea Vaasan yliopiston Leadis-blogista ja myöhemmin julkaistaan etätyökompassi-tietopaketti.

Ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Aleksi Sandroos kertoi lukuvuoden aloituksen sujuneen hyvin.

− Huomasimme, että vaikka olemme panostaneet etäopiskeluun, opiskelijat eivät ole kadonneet minnekään. He haluavat edelleen elää Vaasassa. Meidän on löydettävä uusia keinoja kehittää etä- ja lähiopetusta toisiaan pois sulkematta.

Eeva Kalli on vuoden alumni

Vaasan yliopistoseura on valinnut kansanedustaja Eeva Kallin Vaasan yliopiston Vuoden alumniksi. Kalli on hyödyntänyt kahta tutkintoaan, hallintotieteiden ja kauppatieteiden maisterin tutkintoja monipuolisissa yhteiskunnallisen vaikuttamisen tehtävissä Suomessa ja ulkomailla.

– Eeva Kalli on itse erinomainen esimerkki siitä, mitä Vaasa yliopisto edustaa: vahvaa osaamista, rohkeutta ja innovatiivisuutta, totesi Vaasan yliopistoseuran puheenjohtaja Juha Silander lukuvuoden avajaisissa.

Lue uutinen Vuoden alumnista

Pohjanmaan kauppakamari -palkinto Maciej Mikulskille

Pohjanmaan kauppakamari on myöntänyt apulaisprofessori Maciej Mikulskille 5000 euron palkinnon vähäpäästöisiin HCCI- ja RCCI-moottoreihin liittyvistä tieteellisistä artikkeleista.

Mikulski on polttomoottoriratkaisujen apulaisprofessori Vaasan yliopistossa. Hän tekee tutkimusta yliopiston VEBIC-tutkimusalustaan kuuluvassa moottorilaboratoriossa Vaasan Palosaarella.

Lue uutinen Pohjanmaan kauppakamari -palkinnosta

Lisätietoja:

Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto
p. 029 449 8291
jari.kuusisto@uwasa.fi

Katso tallenne avajaisista

Jari Kuusiston puhe avajaisissa

Image
Mitä mieltä olit jutusta?