Vaasan yliopiston kampus uudistuu vastuullisesti – rakennustyöt käynnistyvät loppusyksyllä

Havainnekuva ilmasta
Vaasan yliopiston kampusta uudistetaan laajassa mittakaavassa vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin ja kestävän kehityksen periaatteisiin.

– Haluamme kehittää kampusta siten, että se tarjoaa yliopistolaisille entistä paremman työ- ja opiskeluympäristön. Tämän varmistamiseksi yliopiston henkilöstön ja opiskelijoiden näkemykset otetaan huomioon syksyllä jatkuvan kampussuunnittelun eri vaiheissa. Perustamme myös demoalueen, jossa yliopistolaiset voivat konkreettisesti tutustua suunniteltaviin ratkaisuihin, kertoo Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto.

Kehityshanke toteutetaan allianssimallilla, joka perustuu toimijoiden yhteiseen sopimukseen ja tiiviiseen yhteistyöhön. Hankesuunnitelma on nyt saatu valmiiksi, ja rakennustöiden arvioidaan alkavan loppusyksyllä. 

Vaasan Merikampus -allianssin tilaajana on Vaasan yliopiston kiinteistöyhtiö Vaasan Merikampus Oy. Muina allianssin osapuolina ovat Arkkitehtitoimisto K2S Oy, rakennesuunnittelusta vastaava Ramboll Finland Oy, talotekniikkasuunnittelusta vastaava Granlund Pohjanmaa Oy sekä toteuttajana rakennusliike Peab Oy. Suunnittelutyö alkoi marraskuussa 2020, jonka jälkeen allianssikumppanit ovat työskennelleet tiiviisti hankesuunnitelman parissa.

– Meille maailmanluokan kampus tarkoittaa ennen kaikkea sisällöltään ja toiminnallisuudeltaan kokoaan suurempaa kampusta, joka on vetovoimainen opiskelu- ja työpaikka. On syytä olettaa, että tulevaisuudessakin muutos ja kehitys ovat vaikeasti ennakoitavia. Kampukselta edellytetäänkin kykyä muuntautua alati muuttuvien tarpeiden mukaan. Sen ohella, että kampus tarjoaa hiljaisia ja rauhallisia työtiloja, se on meille eritoten kohtaamisen ja yhteisöllisyyden paikka, ja sellaisena sen merkitys on tässä ajassa kasvava. Tämä on meille ainutlaatuinen mahdollisuus, sanoo Vaasan yliopiston talousjohtaja Harri Salmela.

Ketteriä ratkaisuja tulevaisuuden tarpeisiin  

Kampuksen suunnittelun kulmakivinä ovat vastuullisuus, muuntojoustavuus, yhteisöllisyyden tukeminen ja tilankäytön tehokkuus. Yliopisto haluaa luoda monikäyttöisiä tiloja, jotka soveltuvat tulevaisuuden muuntuviin tarpeisiin. Erityisesti etäopetuksen lisäännyttyä tiloihin liittyvät tarpeet ovat hyvin erilaisia kuin aiemmin. Tiloja voi muunnella esimerkiksi kalusteilla toiminnon mukaan, jolloin luentosali voi toimia illalla opiskelutilana.  

Muutosten myötä kampuksen toiminnot siirtyvät uusiin rakennuksiin. Lisäksi kampukselle halutaan luoda viihtyisiä kohtaamispaikkoja, joissa pääsee palautumaan aivotyöstä. Merenläheisyys on yliopiston ylpeyden aihe, ja kauniin kampuksen potentiaali halutaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. 

Yhteisössä on voimaa 

Yksi kampuskehityksen tavoitteista on osallistaa tilojen käyttäjiä suunnitteluun. Viimeisen vuoden aikana kehittämistyössä on ollut mukana useita työryhmiä, joihin kuka tahansa henkilöstöstä tai opiskelijoista on voinut liittyä. Ryhmät kokosivat laajasti tietoa eri tilojen ja käyttäjäryhmien tarpeista, toiveista ja mahdollisuuksista. Työryhmätoiminnan lisäksi opiskelijoille järjestettiin keväällä erilaisia tapahtumia, joiden kautta he pystyivät vaikuttamaan kampuskehitykseen matalalla kynnyksellä.  

Henkilöstöltä ja opiskelijoilta saatuja tietoja ja palautteita hyödynnetään laajasti kampuksen suunnitelmissa. Yhdessä tekemällä kampuksesta saadaan vetovoimainen maailmanluokan kohtaamispaikka, joka inspiroi kaikkia sen käyttäjiä.     

(Havainnekuva: Arkkitehtitoimisto K2S Oy)

Lisätietoja:
Rehtori Jari Kuusisto, p. 029 449 8291, jari.kuusisto@uwasa.fi
Talousjohtaja Harri Salmela, p. 029 449 8590, harri.salmela@uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?