Vaasan yliopiston hakemusmäärä yli 5000

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopistoon tuli 1.4. päättyneessä yliopistojen yhteishaussa yhteensä 5054 hakemusta.
Vuoteen 2013 verrattuna hakemusten määrä kasvoi 9,2 %. Kaikkiaan suomalaisten yliopistojen yhteishaun hakijamäärä oli 73 700.

Vaasan yliopistossa hakijamäärän kasvuun vaikuttaa osaltaan uusi kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. Ensi syksynä käynnistyvä ohjelma kiinnosti 159 hakijaa. Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin yhteistyönä järjestettävässä koulutuksessa on 20 aloituspaikkaa.

Kauppatieteellinen tiedekunta kasvatti jälleen hakijamääräänsä. Hakijoita on tänä vuonna 3110, mikä on noin 12 % enemmän kuin viime vuonna.

Filosofisessa tiedekunnassa kasvua oli myös Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa, jossa hakijoita oli 431. Yhteensä humanistisen alan valinnan kolmeen kandidaattiohjelmaan tuli 628 hakemusta. Hyvä hakijamäärä saavutettiin myös hallintotieteiden kandidaattiohjelmassa, jossa hakijamäärä on 569 ja kasvua edelliseen vuoteen on 5 %.

Tekniikan alan hakijamäärä laski jonkin verran ja palasi nyt vuoden 2012 tasolle. Energia- ja informaatiotekniikan diplomi-insinöörikoulutukseen pyrkii 252 hakijaa. Hakijoita teknillisen tiedekunnan kauppatieteellisen alan ns. teollisuusekonomikoulutukseen oli 336.

Kesän päävalinnoissa Vaasan yliopistoon otetaan 585 uutta opiskelijaa, joista kauppatieteisiin 270, tekniikan alalle 60, humanistiselle alalle 180 ja hallintotieteisiin 75. Valintakokeet ovat touko-kesäkuussa.  Yliopistot ilmoittavat kesän opiskelijavalintojen tulokset viimeistään 15. heinäkuuta. Opiskelijat saavat opiskeluoikeuden sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon.

Yliopistojen yhteishaun lisäksi yliopistoon valitaan uusia opiskelijoita myös erillisvalintojen kautta ilman valintakokeita. Avoimen yliopiston väylän kautta hakijoita oli 93. Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat hakea suoraan maisteriohjelmiin. Suomenkielisiin maisteriohjelmiin tuli ennätykselliset 871 hakemusta. Yliopiston kuuteen englanninkieliseen maisteriohjelmaan tuli lisäksi 1144 hakemusta.

Mitä mieltä olit jutusta?