Vaasan yliopiston Executive MBA -ohjelma uudistuu

Ihmiset keskustelevat työpöytien ääressä.
Vaasan yliopiston järjestämän ylemmälle ja keskijohdolle suunnatun johtamisen täydennyskoulutusohjelman Executive MBA:n moduulirakenne muuttuu. Uudistuksen myötä opiskelija voi myös syventyä oman mielenkiinnon ja tavoitteiden mukaisesti opinnoissaan henkilöstöjohtamiseen, myynnin johtamiseen sekä energia-alan johtamiseen.

Executive MBA -ohjelman ydintä ovat strateginen liiketoiminnan, johtajuuden sekä johtajuustaitojen kehittäminen. Ohjelma rakentuu keskeisesti näiden teemojen ympärille ja strateginen näkökulma oman liiketoiminnan kehittämiseen antaa työkaluja muuttaa organisaation toimintatapoja, tehdä investointeja ja muita sellaisia toimenpiteitä, jotka vievät kohti strategiassa määriteltyä tavoitetta.

- Elinkeinoelämän osaamisvaatimukset ja -tarpeet muuttuvat jatkuvasti. Halusimme tehdä selkeän, elinkeinoelämän tarpeisiin sekä Vaasan yliopiston ydinosaamiseen perustuvan modulaarisen mallin. Siinä osallistujilla on mahdollisuus räätälöidä opintojaan vastaamaan heidän ja työnantajiensa osaamistarpeita, kehittämispäällikkö Mikael Hallbäck Vaasan yliopiston Levón-instituutista kertoo.

Ohjelma koostuu edelleen aiemman mukaan kaikille yhteisistä yleisopinnoista ja valinnaisista erikoistumisopinnoista. Entisiä strategiaan, talouteen ja kansainvälisyyteen liittyviä yleisopintojen moduuleita päivitetään ja niiden rinnalle tulee uusi asiakasarvon ja asiakaskokemuksen johtaminen -moduuli. Opintokokonaisuuttaan voi täydentää myös opiskelemalla työhyvinvoinnin ja osaamisen johtamiseen, myynnin strategiseen johtamiseen, urheilujohtamiseen ja -markkinointiin, julkisiin hankintoihin sekä finanssi- ja vakuutusalan tai energia-alan erityispiirteisiin liittyviä opintoja.

Painotuksia oman mielenkiinnon ja tavoitteiden mukaan

Uudistuksen mukanaan tuomia erikoistumisopintojen moduuleita järjestetään henkilöstöjohtamiseen, myynnin johtamiseen ja energia-alan johtamiseen liittyvistä aiheista. Ohjelmat ovat nimeltään HR MBA, Myynti MBA tai Energy Business MBA. Jokainen osallistuja valitsee vapaasti kaksi itselleen parhaiten sopivaa moduulia.

- Valitsemalla erikoistumissuuntautumisen, osallistujat voivat syventää osaamistaan valitulla alueella ja verkostoitua muiden samojen tehtävien parissa työskentelevien kanssa.

HR MBA keskittyy henkilöstöhallinnon taitojen kehittämiseen, työhyvinvointiin ja osaamisen johtamiseen. Myynti MBA tarjoaa tuoreinta tietoa ja työkaluja myynnin strategisen suunnittelun ja tuloksellisen myyntityön käytännön kehittämiseen. Ohjelma antaa työkaluja ja asiantuntijuutta myyntityön eri osa-alueisiin, myyntiprosessin hallintaan sekä uutta näkökulmaa myynnin strategiseen johtamiseen osana liiketoimintaa. Energy Business MBA: n erikoistumismoduulien sisältö on sidottu energia-alan arvojärjestelmään ja liiketoimintaan energiasektorin eri alatoimialoilla. Se pureutuu maailman energiamarkkinoiden tilanteeseen, energiapolitiikkaan, uusitutuviin energianlähteisiin sekä digitalisaatioon ja sen tuomiin mahdollisuuksiin.

Executive MBA on ylemmälle ja keskijohdolle suunnattu maksullinen johtamisen täydennyskoulutusohjelma. Saadakseen MBA-diplomin, tulee suorittaa kaikki ohjelmaan kuuluvat moduulit, mutta myös yksittäisten moduulien suorittaminen on mahdollista. MBA:ssa keskeistä on, että tuoreinta tutkimustietoa sovelletaan jatkuvasti esimerkiksi kaikissa oppimistehtävissä osallistujien organisaatioiden käytäntöön. Opinnot on rakennettu palvelemaan tätä tarkoitusta. Myös verkostoitumisella on suuri merkitys, kaikilla osallistujilla on paljon kokemusta ja näkemystä toisilleen jaettavaksi.

Lisätietoja:

Kehittämispäällikkö, Mikael Hallbäck, Vaasan yliopisto, puh. 029 449 8289, sähköposti: mikael.hallback(a)uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?