Vaasan yliopistolla vietettiin valmistuneiden juhlaa

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopisto juhlisti tuoreita maistereitaan ja diplomi-insinöörejään keskiviikkona 19. joulukuuta järjestetyssä publiikissa.
Publiikissa juhlistettiin tuoreita maistereita ja diplomi-insinöörejä.

Vuotuiset tutkintotavoitteet ylitettiin

Vaasan yliopistossa suoritettiin vuoden 2018 aikana erittäin hyvin tutkintoja kaikilla tutkintotasoilla. Tohtoreita valmistui yhteensä 20: kauppatieteelliseltä alalta 12, teknilliseltä alalta 4, hallintotieteistä 2 ja humanistiselta alalta 2.

Opiskelijat suorittavat kaksiportaisen tutkintojärjestelmän mukaisesti ensin alemman eli kandidaatintutkinnon ja sen jälkeen ylemmän eli maisteri- tai diplomi-insinööritutkinnon. Kandidaatin tutkintoja suoritettiin 536. Maisterin ja diplomi-insinöörin tutkintoja suoritettiin yli 540. Kansainvälisiä opiskelijoita maisterin tutkinnon suorittaneista on noin 12 %.

Vaasan yliopiston opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sovitut tavoitteet ylitettiin niin maisterien, kandidaattien kuin tohtorin tutkinnoissa.

Valmistuvia juhlittiin 19.12.

Publiikissa juhlistettiin tuoreita maistereitaan ja diplomi-insinöörejä. Joulukuussa todistuksensa sai 126 valmistunutta maisteria ja diplomi-insinööriä sekä 3 tohtorin tutkinnon suorittanutta.

Publiikki on kaksi kertaa vuodessa järjestettävä yliopiston yhteinen valmistuneiden juhla, jossa jaetaan tutkintotodistukset valmistuville opiskelijoille. Lisäksi ohjelmaan sisältyy yliopiston rehtorin ja akateemisten yksiköiden dekaanien puheet sekä apurahojen jako ansioituneille opiskelijoille.

Mitä mieltä olit jutusta?