Vaasan yliopisto kerää uraseurannoilla tietoa valmistuneiden työllistymisestä ja ...

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopisto kehittää uraseurantakyselyn avulla koulutustaan. Uraseurannalla kerätään vuosittain tietoa, mihin Vaasan yliopistosta valmistuneet ovat työllistyneet ja miten opinnot vastaavat työelämän tarpeisiin.
Vaasan yliopisto kehittää uraseurantakyselyn avulla koulutustaan.

Tänä syksynä uraseurantakysely lähetetään kaikille vuonna 2013 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille sekä vuonna 2015 tutkintonsa suorittaneille tohtoreille. He ovat saaneet tietoa kyselystä joko tekstiviestillä tai perinteisen postin välityksellä.

Muutaman vuoden työelämässä olleiden vastaukset ovat Vaasan yliopistolle erittäin arvokkaita.

– Teemme jatkuvasti työtä koulutuksen kehittämiseksi, ja uraseurannan avulla saamme tietoa siitä, miten koulutus näkyy meiltä valmistuneiden elämässä. Tätä tietoa hyödynnämme niin opetussuunnittelussa, ohjauksessa kuin harjoittelun kehittämisessä, sanoo Vaasan yliopiston vararehtori Annukka Jokipii.

– Uraseurantojen avulla myös opiskelijat voivat hahmottaa omalle alalle tyypillisiä urapolkuja ja tehdä valintoja opintojen suhteen. Lisäksi opiskelemaan hakevat voivat tutustua jo etukäteen toteutuneisiin uravaihtoehtoihin.

Valmistuneita pyydetään arvioimaan tyytyväisyyttä tutkintoonsa ja tähänastiseen työuraansa sekä kuvaamaan työllistymiseensä vaikuttaneita tekijöitä. Kyselyllä kartoitetaan työelämässä tarvittavaa osaamista ja valmistuneiden arvioita siitä, missä määrin yliopistokoulutus on kehittänyt näitä taitoja. Lisäksi vastaajat voivat antaa opiskelijoille vinkkejä työelämässä tulevaisuudessa tarvittavasta osaamisesta.

Vaasan yliopiston urapalvelut tukee opiskelijan työllistymistä ja auttaa muun muassa työnhaussa. Yliopisto on kehittänyt erityisesti opintojen aikaista työharjoittelua, jota varten opiskelija voi hakea harjoitteluvoucheria eli rahallista tukea.

Yli­opis­to­jen ura­seu­ran­nat ke­hit­tä­vät ope­tus­ta

Yliopistot seuraavat valmistuneiden työllistymistä ja työurien alkuvaiheita tekemällä vuosittain valtakunnallista uraseurantaa. Kyselyn toteutuksesta vastaa yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden Aarresaari-verkosto.

Uraseurantakyselyn tulokset analysoidaan tarkkaan ja niitä hyödynnetään koulutuksen sisällön kehittämisen lisäksi muun muassa uraohjauksessa ja urasuunnittelua tukevilla kursseilla.

Yliopistojen uraseurantojen tulokset ovat julkisesti saatavilla Vipunen-tietopalvelusta, josta löytyy jo vuoden 2017 tulokset. Nyt käynnistyvän kyselyn tulokset julkaistaan keväällä 2019. Uraseurantakyselyiden vastauksiin perustuvaan Töissä.fi-palveluun on koottu tietoa siitä, millaisissa tehtävissä yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opiskelleet työskentelevät. Palvelulla on vuosittain noin 130 000 käyttäjää.

Mitä mieltä olit jutusta?