Vaasan yliopisto ja Vaasan ammattikorkeakoulu edistävät resurssiviisaiden toimintatapojen ...

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopisto ja Muova (VAMK) ryhtyvät tutkimaan resurssiviisauden strategioita sekä kehittämään virtuaalista demonstraatio- ja tutkimusalustaa, jonka tarkoituksena on auttaa teollisia yrityksiä ymmärtämään ja kokeilemaan resurssiviisaita toimintatapoja. Keväällä käynnistynyttä hanketta rahoittavat Euroopan Unionin aluekehitysrahasto ja Pohjanmaan liitto.
Resurssiviisaus on luonnonresurssien, materiaalien ja energian järkevää hyödyntämistä kestävää kehitystä ja kiertotalouden periaatteita noudattaen. Kuva: Shutterstock

– Resurssiviisaus on luonnonresurssien, materiaalien ja energian järkevää hyödyntämistä kestävää kehitystä ja kiertotalouden periaatteita noudattaen. Yrityksille tämä tarkoittaa koko tuotantoketjun läpileikkaavia ratkaisuja, joissa korostuu esimerkiksi materiaali- ja energiatehokkuus, päästöjen vähentäminen uusiutuvaa energiaa hyödyntämällä sekä hukan ja jätteiden minimisointi niin kierrättämällä kuin sivuvirtoja hyödyntämällä, sanoo Vaasan yliopiston osalta hankevastaavana toimiva Karita Luokkanen-Rabetino yliopiston VEBIC-tutkimusalustalta.

Resurssiviisaiden ratkaisujen suunnittelu ja toteutus eivät ole kuitenkaan yksinkertaisia. Ne edellyttävät usein muutoksia yritysten toimintatapoihin ja prosesseihin arvoketjun eri vaiheissa. Muutokset voivat liittyä esimerkiksi tuotesuunnitteluun, raaka-aineiden hankintaan ja tuotteen käytönjälkeiseen materiaalien hyödyntämiseen. Lisäksi ympäristövaikutusten mittaaminen ja todentaminen voi olla vaikeaa.

– Tärkeää onkin pystyä hahmottamaan arvoketju kokonaisuudessaan. Tärkeää on myös tunnistaa ne vaiheet ja prosessit, jotka kuormittavat eniten ympäristöä ja joihin kohdistuvilla muutoksilla voidaan pienentää merkittävästi negatiivisia ympäristövaikutuksia. Samalla vältettäisiin osaoptimoinnin sudenkuoppia, täsmentää strategisen johtamisen apulaisprofessori Rodrigo Rabetino Vaasan yliopistosta.

- Tutkimustyössä tullaan hyödyntämään elinkaarianalyysimenetelmää, joka avulla voidaan arvioida ja todentaa ympäristövaikutuksia eri vaihtoehtojen välillä, Rabetino jatkaa.

Demonstraatioalusta ja työkaluja resurssiviisaisiin ratkaisuihin

Vaasan yliopiston ja Muovan uudessa Rewise-hankkeessa tutkitaan muun muassa Pohjanmaalla toimivien teollisten pk-yritysten haasteita ja tarpeita resurssiviisaiden ratkaisujen kehittämiselle ja kehitetään työkaluja resurssiviisaiden ratkaisujen vaikutusten arviointiin. Nämä työkalut tulevat osaksi hankkeessa kehitettävää demonstraatioalustaa. Lisäksi hankkeessa tuotetaan virtuaalisia demonstraatiota havainnollistamaan erilaisia tapoja toimia resurssiviisaasti.

– Kestävän kehityksen mukaisille teollisuusratkaisuille muodostuu painetta lainsäädännön, yritysrahoituksen ja julkisen keskustelun kautta. Tarkoituksena on, että hankkeen jälkeen demonstraatioalustaa voidaan käyttää niin tutkimustyössä kuin yritysten kehitystoimissa, toteaa Rewise-hankkeen projektipäällikkö Miia Lammi Muovasta VAMKista.

Rewise – Demonstraatioalusta resurssiviisaille järjestelmille –hanke toteutetaan EU:n Aluekehitysrahaston ja Pohjanmaan liiton tuella 1.4.2020–31.3.2022 välisenä aikana. Vaasan yliopiston ulkoisen rahoituksen osuus hankkeelle on reilut 112 000 euroa. Hankkeen toteuttavat Vaasan ammattikorkeakoulun Muotoilukeskus MUOVA ja Vaasan yliopiston VEBIC-tutkimusalustasta sekä Vaasan yliopiston VEBIC-tutkimusalustan, strategisen johtamisen ja tuotantotalouden tutkijoista koostuva tutkimustiimi.

logo-rewise-hanke.png

Lisätiedot

Projektivastaava Karita Luokkanen-Rabetino, Vaasan yliopisto, sähköposti: karita.luokkanen-rabetino (ät) uwasa.fi, puh. 029 449 8183

Apulaisprofessori Rodrigo Rabetino, Vaasan yliopisto, sähköposti: rodrigo.rabetino (ät) uwasa.fi, puh. 029 449 8451

Rewise-projektipäällikkö Miia Lammi, Muova, sähköposti: miia.lammi (ät) muova.fi, puh. 050 408 4969

Mitä mieltä olit jutusta?