Vaasan yliopisto ja Oulun yliopisto aloittavat uudenlaisen tekniikan alan koulutusyhteistyön

opiskelijoita Vaasan yliopistolla
​​​​​​​Vaasan yliopisto ja Oulun yliopisto aloittavat uudenlaisen tekniikan alan yhteistyön. Yliopistot rakentavat yhdessä uuden autonomisten ja kestävien järjestelmien maisteriohjelman. Samalla aloitetaan yhteistyö kandidaattiohjelmien opetuksessa.

Uudessa maisteriohjelmassa hyödynnetään molempien yliopistojen osaamista ja tutkimuksesta saatavaa uusinta tietoa. Koulutuksen vetovoimaa lisää, että ohjelmasta valmistuneille on kova kysyntä työmarkkinoilla.

− Autonomisten järjestelmien tärkeitä sovelluskohteita on esimerkiksi energian tuotannossa ja talteenotossa sekä materiaalien kierrätyksessä. Näiden asioiden volyymi kasvaa merkittävästi siirryttäessä kohti 2030-luvun vaihdetta, kertoo dekaani Harry Linnarinne Vaasan yliopiston tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksiköstä.

Yhteistyön johdosta Oulun yliopisto ja Vaasan yliopisto lisäävät opiskelijasisäänottoa. Uuteen koulutukseen odotetaan runsaasti hakijoita, koska kahden yliopiston osaamisen yhdistäminen tekee koulutuksesta entistäkin korkeatasoisempaa.

− Maisteriohjelmasta valmistuvat rakentavat tulevaisuuden robotisoituja ratkaisuja muun muassa tuotantoon, energiaratkaisuihin, liikenteeseen ja logistisiin ketjuihin. Ohjelmassa yhdistyvät uudella tavalla tietotekniikka, reaaliaikaiset järjestelmät, langattomuus sekä mittaus- ja paikannustiedon hyödyntäminen. Koulutuksessa huomioidaan kestävä kehitys ja kyberturva, korostaa koulutusdekaani Jari Iinatti Oulun yliopistosta.

Oulun yliopistossa on tehty edistyksellisestä tietoliikennetekniikan tutkimusta muun muassa 5G-verkoista. Vaasan yliopistossa puolestaan on vahvaa energiajärjestelmien osaamista. Uudessa maisteriohjelmassa yhdistyy näiden alojen huippuosaaminen.

Oulun yliopistossa opetusyhteistyö koskee seuraavia tutkinto-ohjelmia: elektroniikka ja tietoliikennetekniikka, tietojenkäsittelytiede ja tietotekniikka. Vaasan yliopistosta mukana on energia- ja informaatiotekniikan koulutusohjelman automaatio ja tietotekniikka -opintosuunta. Uusi yhteinen maisteriohjelma ja opetusyhteistyö on suunniteltu alkamaan lukuvuonna 2023–2024.

Lisätietoja:

Dekaani Harry Linnarinne, Vaasan yliopisto
P. 029 449 8705, harry.linnarinne@uwasa.fi

Koulutusdekaani Jari Iinatti, Oulun yliopisto
P. 029 4482 822, jari.iinatti@oulu.fi

FAKTAT:

Vaasan yliopisto ja Oulun yliopisto antavat tällä hetkellä ICT-alan koulutusta seuraavasti: 

Energia- ja informaatiotekniikan koulutusohjelmassa (VY) koulutus painottuu ympäristöystävälliseen energiatekniikkaan, kansainvälisyyteen, liiketoimintaosaamiseen, älykkäiden tietojenkäsittelytekniikoiden soveltamiseen ja tietokonemallintamiseen liittyviin menetelmiin. Koulutusohjelman opintosuuntina ovat sähkötekniikka (vahvavirtatekniikka), energiatekniikka sekä automaatio ja tietotekniikka.  

Tietojärjestelmätieteen maisteriohjelmassa (VY) (kauppatieteet) koulutus painottuu liiketoiminnan tavoitteiden tukemiseen tietojenkäsittelyn tarjoamin menetelmin. Koulutuksessa painotetaan tietojärjestelmäprojektien hallintaa, tietohallintoa, kyberturvallisuutta ja käytettävyyttä. 

Teknisen viestinnän maisteriohjelmassa (VY) (kauppatieteet) yhdistyvät tietojärjestelmätieteen, viestintätieteiden ja taloustieteiden näkökulmat. Koulutuksessa tietojärjestelmiä ja niiden kehittämistä tarkastellaan käyttäjäkokemuksen ja saavutettavuuden näkökulmista.  

Smart Energy -kv-maisteriohjelmassa (VY) koulutus (sähkötekniikan ala) painottuu älykkäisiin sähköverkkoihin ja energiajärjestelmiin sekä niiden digitalisaatioon ja liiketoimintamalleihin.   

Industrial Systems Analytics -kv-maisteriohjelmassa (VY) koulutus (tuotantotalouden ala) painottuu teollisuusjärjestelmien analytiikkaan sekä tilastolliseen projektin- ja laadunhallintaan. Lisäksi tutkintoon sisältyy teknologiaopintoja erityisesti ICT-alueelta.  

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelma (OY) keskittyy elektroniikkasuunnitteluun, teknilliseen fysiikkaan ja tietoliikennetekniikkaan, jotka ovat maailmanlaajuisia kasvualoja ja joilla aloilla valmistuneet työllistyvät erinomaisesti. 

Tietotekniikan tutkinto-ohjelmassa (OY) koulutus painottuu tietoteknisten laitteiden, palveluiden ja järjestelmien tutkimuksessa, kehityksessä ja tuotannossa tarvittavien laaja-alaisten taitojen antamiseen. Tutkinto-ohjelma tarjoaa valmiuksia mm. kehittää ratkaisuja tekoälypohjaiseen data-analyysiin, esineiden internetiin (IoT) ja vuorovaikutteisiin järjestelmiin. 

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmassa (OY) opinnot luovat erinomaisen pohjan työskennellä kaikkialla, missä informaatio- ja viestintäteknologiaa kehitetään ja sovelletaan. Ala kansainvälistyy ja kehittyy edelleen voimakkaasti ja asiantuntijoista on suuri kysyntä. Opetus keskittyy ohjelmistoihin ja tietojärjestelmiin sekä niitä syventäviin osaamisalueisiin ja sovelluksiin. 

Mitä mieltä olit jutusta?