Vaasan yliopisto hakee digitaalisten innovaatioiden organisaatioksi yhdessä kuuden muun korkeakoulun kanssa

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopisto on mukana Robocoast-yhteenliittymässä, joka hakee digitaalisten innovaatioiden EDIH-organisaatioksi. Robocoastissa on mukana seitsemän korkeakoulua.
Vaasan yliopisto on mukana EU-ohjelman haussa digitaalisten innovaatioiden organisaatioksi.

Haku on osa EU:n Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaa, joka käynnistyy vuoden 2021 alussa. Ohjelman tavoitteena on tukea yrityksiä uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönotossa. Ohjelman moottoreina toimivat European Digital Innovation Hubs -organisaatiot (EDIH), jotka valitaan Suomessa työ- ja elinkeinoministeriön esityksen pohjalta.

Robocoast-yhteenliittymän tavoitteena on kehittää Suomen valmistavan vientiteollisuuden ja siihen kuuluvien alihankintaketjujen kasvua ja kilpailukykyä sekä houkutella huippuosaajia ja investointeja alueille.

Robocoast EDIH -konsortio käsittää seitsemän korkeakoulua, noin 45 000 tutkinto-opiskeijaa ja kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusosaamista sekä useita TKI-ympäristöjä liittyen robotiikkaan, data-analytiikkaan, tekoälyyn, satelliittipaikannukseen ja älykkääseen energiateknologiaan sekä ennen kaikkea kyberturvallisuuteen, joka on yksi ohjelman kärkiteema.

Yhteenliittymän muodostavat Vaasan yliopisto, Vaasan ammattikorkeakoulu, Jyväkylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Centria ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Porin yliopistokeskus. Konsortion koordinaatio-organisaationa toimii Prizztech Oy.

− Nämä maakunnat ovat selkeästi Suomen valmistavan vientiteollisuuden ydinaluetta. Alueiden osaamis-, tutkimus- ja tuotekehitysresursseja vahvistamalla saadaan merkittävää lisäarvoa ja kilpailuetua koko maalle, toteaa aluekehityksen konsulttitoimisto MDI:n johtava asiantuntija Timo Aro.

EDIH-organisaation tehtävänä on välittää korkeakoulujen digitaalista osaamista ja TKI-ympäristöjä yritysten hyödynnettäväksi, jotta uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönottaminen toteutuisi yrityksissä nykyistä tehokkaammin.

Tavoitteena on ennakoida ja hallita investointeihin liittyviä liiketaloudellisia riskejä entistä paremmin, mikä madaltaa yritysten ja julkisen sektorin kynnystä ottaa uusia digitaalisia ratkaisuja käyttöön. Lisäksi EDIH-organisaatiot edistävät yritysten, korkeakoulujen ja eurooppalaisten osaamiskeskittymien välistä verkottumista ja TKI-yhteistyötä.

Aluekehityksen konsulttitoimisto MDI laati alueellisen tilannekuvan, joka käsitti Robocoast EDIH -konsortioon kuuluvat neljä maakuntaa: Keski-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan. MDI:n johtava asiantuntija Timo Aro kokosi tilannekuvan ensisijaisesti alueiden innovaatiopotentiaalin ja digitaalisen valmiuden näkökulmasta.

Linkki MDI:n selvitykseen: MDI Alueellisen tilannekuvan tiivistelmä 2020

Mitä mieltä olit jutusta?