Vaasan yliopisto alkaa kouluttaa lohkoketjuosaajia

Vaasan yliopiston marmoriportti
Vaasan, Oulun ja Lapin yliopiston sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteistyönä alkaa uusi kolmevuotinen Tehoa lohkoketjuista -koulutushanke. Koulutus on tärkeä ja ajankohtainen, sillä lohkoketjuosaajia tarvitaan yhä enemmän. Lohkoketjuja on kuvattu jopa seuraavaksi suureksi teknologia-aalloksi sitten PC:n, internetin ja mobiililaitteiden kehittymisen.

- Hankkeen tavoitteena on kartoittaa alan osaamistarpeet, suunnitella ja kehittää uudenlaista koulutusta sekä luoda lohkoketjuosaamisen kehittämisen ja hyödyntämisen toimintamalli, Vaasan yliopiston Levón-instituutin koulutuspäällikkö Pia-Liisa Äijö kuvailee.

Lohkoketjun hyödyntäminen yhdistetään usein kryptovaluuttoihin, mutta se tarjoaa mahdollisuuksia monissa erilaisissa sovelluksissa ja liiketoimintaympäristöissä kuten laki-, rahoitus- ja energia-alalla, logistiikassa sekä myös esimerkiksi matkailussa, asuntokaupassa ja pelialalla. Lohkoketjulle ennakoidaan isoa roolia myös tulevaisuuden tietoliikenteessä, hallinnossa sekä hyvinvoinnissa ja terveydenhuollossa - tai vaikkapa verotuksen kaltaisissa laajoissa yhteiskuntaa koskevissa aiheissa.

Lohkoketjuteknologiaa vaivaa osaajapula

Lohkoketjujen käyttö voi helpottaa toimintaa monella eri toimialalla ja vapauttaa organisaatioiden resursseja muihin tehtäviin. Lohkoketjujen kautta toisilleen vieraat toimijat voivat yhdessä tuottaa ja ylläpitää tietokantoja hajautetusti listana tai lokina transaktioista. Ne jaetaan osallistujien kesken niin, että tiedot voi todentaa monesta lähteestä. Näin päästään eroon erilaisista välikäsistä ja tietoa transaktioista voidaan ylläpitää ilman erillistä hallinnoivaa tahoa.

Lohkoketjujen käyttö myös lisää avoimuutta: kukin voi nähdä ketjun sisällön, transaktiot tallentuvat todistettavasti, turvallisesti ja tieto on jäljitettävissä. Koska lohkoketjun transaktioiden tietokanta on hajautettu useaan eri paikkaan, sitä on erittäin vaikea väärentää.

Vaikka lohkoketjun käytöllä on lukuisi hyötyjä, sen käyttö vielä varsin rajallista. Suurin syy siihen on puuttuva osaaminen.

- Osaajia on harvassa eikä lohkoketjuihin liittyvää koulutusta ole juurikaan tarjolla Suomessa, Äijö kertoo.

Ulkomailla koulutusta järjestetään, mutta sen hinta, laatu, opintosuoritustasot ja pedagoginen näkökulma vaihtelevat paljon. Ongelmia koulutuksen saatavuudessa on erityisesti, kun kohteena on erityiseen käyttökohteeseen liittyvä asia.

Vaasan yliopiston ja kumppaneiden Tehoa lohkoketjuista -koulutushankkeen kehittämisessä huomioidaan korkeakoulujen vaikutuspiirissä olevat tutkinto-opiskelijat, aikuisopiskelijat täydennyskoulutuksessa sekä toimialakohtaiset sidosryhmät. Hankkeessa pilotoidaan aluksi 30 opintopisteen lohkoketjukoulutus tutkinto-opiskelijoille. Sen lisäksi sisältöä tarjotaan täydennyskoulutuksena aikuisopiskelijoille sekä toimialakohtaisena yritysten edustajille.

Merkittävää yhteistyötä

Tarkoituksena on rakentaa uutta innovatiivista osaamista yli maakunta- ja tiedealarajojen. Lisäksi hyödynnetään osallistuvien korkeakoulujen vaikutusalueella olevien yritysten intressejä osaamisen kehittämiseen. Näin koulutukseen osallistuville syntyy laaja-alainen käsitys lohkoketjuista ja niiden sovellusmahdollisuuksista.

-  Mukana olevat neljä korkeakoulua muodostavat erinomaisen yhteistyöverkoston. Tämän yhteistyön pohjana on toisiaan täydentävä konsortio, joka mahdollistaa eri alojen asiantuntemuksen hyödyntämisen, toteaa Vaasan yliopiston Digital Economy -tutkimusalustan johtaja Heidi Kuusniemi.

Hankkeeseen haetaan mahdollisimman laajaa yhteistyöverkostoa. Siihen voidaan ottaa mukaan uusia toimialoja, toimijoita ja yhteistyötahoja, joita lohkoketjut kiinnostavat ja joilla asia on ajankohtainen. Koulutuksella vastataan tärkeän asian tarpeeseen.

Lisätietoja:

Koulutuspäällikkö, Pia-Liisa Äijö, Vaasan yliopiston Levón-instituutti, puh. 029 449 8360, sähköposti: pia-liisa.aijo@uwasa.fi

Johtaja, Heidi Kuusniemi, Vaasan yliopiston tutkimusalusta Digita Economy, puh. 029 449 8504, sähköposti: heidi.kuusniemi@uwasa.fi

Projektipäällikkö Teemu Närvä, Vaasan yliopisto, puh. 029 449 8208, sähköposti: teemu.narva@uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?