Vaasan korkeakouluille yhteiset innovaatiopalvelut

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopisto, Vaasan ammattikorkeakoulu, Svenska handelshögskolan ja Länsi-Suomen muotoilukeskus Muova ovat sopineet yhteisten innovaatiopalveluiden tuottamisesta. Toiminta koostuu innovaatioasiamies- sekä yrityshautomopalveluista.

Yrityshautomotoiminnan opiskelijapalvelut pyritään liittämään osaksi kunkin sopimuksessa mukana olevan korkeakoulun opintoja. Yrityshautomopalvelut sisältävät Business Chance - ideakilpailun, Business Team- eli yrittäjämäisen toiminnan opiskelukokonaisuuden sekä Business Start- liiketoiminnan suunnittelu- ja aloitusvaiheen.

Yrityshautomopalvelut tuotetaan Vaasan ammattikorkeakoulun Business Factoryn kautta. Toiminnan kautta uskotaan syntyvän erityistä markkinapotentiaalia sisältäviä ideoita, joita puolestaan voidaan viedä eteenpäin innovaatioasiamiespalvelulla.

Innovaatioasiamies edistää ja neuvoo opiskelijoiden ja henkilöstön keksintö- ja innovaatiotoimintaa. Käytännön palveluita ovat mm. rahoituslähteisiin, keksintöjen suojaamiseen ja elinkeinoelämän verkostoihin liittyvä neuvonta.  Ideoiden arvioinnin tueksi perustetaan työryhmä.

Muille Vaasan korkeakoulukonsortion jäsenorganisaatioille on varattu mahdollisuus liittyä sopimukseen myöhemmin.

Vaasan yliopiston tutkimus- ja innovaatiopalvelut

Mitä mieltä olit jutusta?