Vaasa Internship Programme hakee harjoittelupaikkoja korkeakoulujen kansainvälisille ...

Uutisen oletuskuva
Vaasan korkeakoulukonsortiossa on Vaasan yliopiston koordinoimana käynnissä hanke ”Vaasa Internship Programme”, jossa haetaan harjoittelupaikkoja vaasalaisten korkeakoulujen kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille. Hanke on osa Vaasan korkeakoulukonsortion Juhlarahahanketta, joka toteutetaan Vaasan kaupungin tuella. Hankkeen tarkoituksena on vastata kansainvälisen toimintaympäristön muutoksiin ja yhteiskunnan monikulttuuristumiseen, jotka luovat uusia odotuksia korkeakoululaitokselle ja vaasalaisille korkeakouluille.
Hankkeen vetäjä Jonathan Paquet kertoi kansainvälisille opiskelijoille harjoittelupaikan hakemisesta.

Korkeakouluille on ensiarvoisen tärkeää, että niistä valmistuvat osaajat, niin kotimaiset kuin kansainväliset opiskelijatkin, työllistyvät opinnoistaan hyvin. Alueen korkeakoulut pyrkivät palvelemaan aluettaan siten, että ne tarjoavat osaavaa, kielitaitoista ja kansainvälistä työvoimaa alueen yrityksille ja organisaatioilla. Tätä tavoitetta tukevat tarjottavat 40 kk harjoittelupaikkoja Pohjanmaan kolmen maakunnan alueella yrityksissä ja organisaatioissa.

Hankkeesta järjestettiin tiedotustilaisuus 28.11. Tiedotustilaisuudessa oli paikalla kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita, Vaasan yliopiston rehtori ja Vaasan korkeakoulukonsortion puheenjohtaja Matti Jakobsson sekä Vaasan korkeakoulukonsortion kansainvälisten asioiden päälliköt. Tilaisuudessa yritykset ABB Oyj, Devatus Oy ja Etha Oy esittelivät toimintaansa kansainvälisille opiskelijoille.

Mitä mieltä olit jutusta?