Uusi riskienhallinnan ja turvallisuuden koulutusohjelma käynnistyy keväällä

Kaksi naista ja yksi mies nauravat yhdessä
Vaasan yliopiston Executive Education tarjoaa syventävää täydennyskoulutusta riskienhallinnan ja turvallisuuden asiantuntijoille. Opinnot jakautuvat kahteen erilliseen osaan eli moduuliin, joista toisessa keskitytään riskienhallintaprosessin menetelmiin ja toisessa lakisääteisiin velvoitteisiin sekä eri standardien vaatimustenmukaisuuteen. Ohjelma on tarkoitettu riskienhallinnan, turvallisuuden, laadunhallinnan ja ympäristöhallinnan parissa työskenteleville henkilöille niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla.

Yllättävä ja nopeasti edennyt maailmanlaajuinen pandemiatilanne on tuonut riskien arvioinnin ja siihen liittyvän työn ja toimenpiteet jokaisen työpaikalle. Koronavirus on todistanut, että kriisitilanteessa tapahtumien vyöry on nopeaa, ja kriisin edetessä tilanteet vaihtelevat lähes päivittäin. Haasteet työn vaarojen jatkuvalle tunnistamiselle ja uusien riskien arvioinnille ja hallitsemiselle ovat vaativia ja työturvallisuus on koetuksella eri tavalla kuin normaalitilanteessa.

”Koulutusohjelma tarjoaa tuoreinta tietoa riskienhallinnan ja turvallisuuden kehittämisestä. Se sisältää käytännönläheistä tietoa ja konkreettisia työkaluja käyttöön,” opintokokonaisuuden kouluttajana toimiva OTT Jyri Paasonen kertoo. Paasonen on Vaasan yliopiston tutkijatohtori ja Itä-Suomen yliopiston turvallisuustutkimuksen dosentti.  

”Aihe on todella tärkeä ja ajankohtainen. Koulutus tarjoaa valmiuksia riskienhallintaprosessin ja turvallisuusjohtamisen osaamiseen, mikä puolestaan on arvokasta organisaation jokaiselle työntekijälle.”

Keskiössä riskienhallintaprosessi ja lakisääteiset velvoitteet sekä verkostoituminen

Uusi koulutusohjelma tuo kokonaisvaltaisen riskienhallinnan osaksi koko liiketoimintaa. Opintokokonaisuuden tavoitteena on kehittää organisaation johtamiskykyä ja päätöksentekoa tarjoamalla opiskelijalle ajantasaisen, oikean ja riittävän kattavan käsityksen riskeistä sekä selkeästi määritellyt riskienhallinnan vastuut ja seurantajärjestelmän. Koulutus tarjoaa erityisalan syvää, objektiivista osaamista asiantuntevan kouluttajan suodattamana.

”Elinkeinoelämän osaamisvaatimukset ja -tarpeet muuttuvat jatkuvasti. Olemme kuunnelleet toiveita tarkasti ja haluamme vastata kysyntään,” Vaasan yliopiston Executive Educationin kehittämispäällikkö ja vastuuyksikön johtaja Mikael Hallbäck kertoo.

”Valitsemalla riskienhallinnan ja turvallisuuden ohjelman osallistujat voivat syventää osaamistaan ja verkostoitua muiden samojen tehtävien parissa työskentelevien kanssa. Huippukouluttajien lisäksi myös osallistujilla on kokemusta ja tietämystä jaettavaksi keskenään.”

Executive MBA kehittää johtajuustaitoja

Riskienhallinnan ja turvallisuuden moduulit on mahdollista yhdistää Vaasan yliopiston Executive MBA -ohjelmaan tai suorittaa yksittäisinä erillisinä moduuleina. Executive MBA on johtamisen täydennyskoulutusohjelma yritysten ja organisaatioiden johdolle. Executive MBA -ohjelman ydintä ovat strateginen liiketoiminnan ja johtajuustaitojen kehittäminen.

MBA:ssa keskeistä on, että tuoreinta tutkimustietoa sovelletaan jatkuvasti esimerkiksi kaikissa oppimistehtävissä osallistujien organisaatioiden käytäntöön. Opinnot on rakennettu palvelemaan tätä tarkoitusta. Myös verkostoitumisella on suuri merkitys, kaikilla osallistujilla on paljon kokemusta ja näkemystä toisilleen jaettavaksi.

Riskienhallinnan ja turvallisuuden koulutusohjelman ensimmäinen moduuli alkaa helmikuussa Vaasassa. Toinen moduuli järjestetään ensi syksynä. Koulutus on maksullinen.

Lisätietoja:
Vaasan yliopiston Executive Education, Riikka Perälä, puh. 050-5726356, riikka.perala(a)uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?