Uusi mentorointiohjelma tuo alumnit opiskelijoiden tueksi

mentorointiohjelma alkoi syyskuussa
Vaasan yliopisto on käynnistänyt uuden mentorointiohjelman, jossa alumnit toimivat opiskelijoiden mentoreina. Tavoitteena on verkostoitua ja oppia toisten kokemuksista.

Kymmenen paria kokoontui syyskuussa ohjelman kick-off-tilaisuuteen. Vararehtori Annukka Jokipii kertoi mentorointiohjelmaa toivotun jo pitkään.

− Mentorointiohjelma on tarkoitus toteuttaa vuosittain. Ensimmäinen ryhmä on tärkeä pilotointiryhmä, jotta voimme kehittää ohjelmaa entistäkin paremmaksi myös tuleville osallistujille. Kasvetaan ja opitaan siis yhdessä. Laitetaan myös kaikki hyvä tästä ohjelmasta kiertoon, eli vinkataan kaverille, Jokipii sanoi tervehdyksessään.

Mentorointiohjelmaan oli kevään aikana avoin haku ja parit muodostettiin hakemusten perusteella.

− Mentorointi on tavoitteellista toimintaa, jolla on alku ja loppu. Keskeistä on toisen kokemuksista oppiminen, avoin vuorovaikutus, keskinäinen luottamus sekä yhteistyö. Parit keskenään muodostavat ohjelman, me toimimme tukena ja tarjoamme heille kehikon ja tukimateriaalia avuksi, kertoo asiantuntija Sunna Vainiomaa Vaasan yliopiston urapalveluista.

Osallistujille on luotu oma Teams-ryhmä, jossa kaikki tukimateriaali on saatavilla.

− Ohjelmassamme on myös tärkeää verkostoitua. Teams-ryhmästä löytyvät omat kanavat mentoreille ja aktoreille, ja niissä voi käydä halutessaan vertaiskeskusteluja, kertoo amanuenssi Katri Pöntinen urapalveluista.

Kick-off-tilaisuudessa tutustuttiin ja käytiin läpi osallistujien odotuksia ohjelmalle. Mentorit ja aktorit pohtivat ryhmissä omaa rooliansa ja vastuita, jonka lisäksi käytiin läpi mentoroinnin pelisäännöt. Osallistujat pääsivät tutustumaan omaan pariinsa ja sopimaan ajankohtaa ensimmäiselle kahdenkeskiselle tapaamiselle.

Innostunutta keskustelua riitti, ja kaikilla pareilla löytyi heti yhdistäviä tekijöitä. Tilaisuuden lopussa osallistujat kertoivat vielä omista tunnelmistaan ensitapaamisesta ja millaisin ajatuksin odottavat jatkoa. Eniten mainintoja keräsivät ”innostunut”, ”odottava” ja ”positiivinen”. Tai kuten eräs osallistuja kiteytti: ”Superfiiliksillä eteenpäin!”.

Lisätietoja:

Asiantuntija Sunna Vainiomaa, urapalvelut
p. 029 449 8173, sunna.vainiomaa@uwasa.fi

Asiantuntija Nina Jokiaho, viestintä, brändi ja markkinointi (alumnitoiminta)
p. 029 449 8075, nina.jokiaho@uwasa.fi

mentorointi@uwasa.fi

www.uwasa.fi/fi/mentorointi

Mitä mieltä olit jutusta?