Uusi kirja johdattaa kääntäjän monipuoliseen työhön

Uutisen oletuskuva
Huhtikuussa julkaistava Käännetyt maailmat -kirja kokoaa yhteen käännösviestinnän teoriat ja käytännöt, näkökulmat ja ilmiöt ensimmäistä kertaa suomen kielellä.

Teoksessa tarkastellaan kääntämisen edellyttämää asiantuntijuutta ja kääntäjän työkaluja, kuvataan kääntäjän arkea sekä kerrotaan, mihin kääntäjän tutkintoa tarvitaan ja mitä yksityisyrittäjäksi ryhtyvältä kääntäjältä edellytetään. Kirjan ovat toimittaneet professori Sirkku Aaltonen, yliopistonlehtori Kristiina Abdallah ja yliopisto-opettaja Nestori Siponkoski.

Gaudeamuksen julkaisema kirja auttaa ymmärtämään, miksi käännöksillä, kääntämisellä ja kääntäjillä on merkitystä maailmassa, jossa elämme.

– Tarve kääntämiselle kasvaa kansainvälistymisen ja globalisaation myötä. Kääntäjiksi haluavilla ei useinkaan ole käsitystä siitä, mitä erityisosaamista kääntäjältä vaaditaan, ammatissa toimivat kääntäjät eivät tiedä mitä uusia näkökulmia ja työkaluja yliopisto-opetuksessa opiskelussa nykyisin tarjotaan, professori Sirkku Aaltonen kertoo.

– Globalisaation myötä on syntynyt kokonainen käännösteollisuus, jonka laajuutta ja merkitystä harvoin edes ymmärretään. Monipuolisesta kielen asiantuntijuudesta on monella alalla kasvava kysyntä. Tähän tarpeeseen kirja vastaa.

Kirjassa avataan millaista on kääntäjän, tekstittäjän tai tulkin työ. Kääntäjästä kieliasiantuntijana kirjoittavat Minna Kumpulainen, Sirkku Latomaa, Kristiina Abdallah ja Tiina Holopainen. Kääntäjän työkaluista kertovat Leena Salmi ja Päivi Pasanen. Käännösyrityksen perustamisesta kirjoittaa Irmeli Helin ja Tina Young puolestaan kertoo kääntäjän arjesta EU:ssa.

– Monipuolinen kirjoittajajoukko edustaa kääntämisen käytännön, osaamisen ja asiantuntijuuden koko kirjoa, eikä vastaavaa teosta ole aiemmin julkaistu Suomessa. Yksittäisiä teoksia kyllä, mutta erityisyytenä Käännetyissä maailmoissa on sen käyttäjäkeskeinen lähestymistapa, Aaltonen kertoo.

Kirja on tarkoitettu kääntämisen opinnoista kiinnostuneille, jo kääntämistä opiskeleville, kääntäjille, opettajille ja tutkijoille.

Kirjan toimittajat

Sirkku Aaltonen on nykyenglannin professori Vaasan yliopistossa ja englannin kääntämisen dosentti Tampereen yliopistossa. Aaltonen on kirjoittanut erityisesti teatterikääntämisestä. FT Kristiina Abdallah toimii Vaasan yliopistossa englannin kielen yliopistonlehtorina sekä viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman johtajana. Abdallah on tutkinut kääntäjien asemaa ja toimijuutta käännösalan tuotantoverkostoissa ja kysymyksiä käännösten laadusta ja etiikasta. FT Nestori Siponkoski on tutkinut käännösten syntyä kääntäjien ja kustannustoimittajien yhteistyön tuloksena.

Sirkku Aaltonen, Kristiina Abdallah & Nestori Siponkoski (toim.). Käännetyt maailmat. Johdatus käännösviestintään. Gaudeamus 2015.

Mitä mieltä olit jutusta?