Uusi kielikylpyopettajien koulutusohjelma kiinnostaa

Uutisen oletuskuva
Tänä syksynä Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin yhteistyössä aloittama kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma on pyörähtänyt hyvin käyntiin.

Kaikkiaan 159 hakijan joukosta koulutusohjelmaan valittiin 20 innokasta ja motivoitunutta opiskelijaa. Valintakokeeseen osallistui hakijoita koko maasta, ja heidän joukossaan oli sekä miehiä että naisia. Monet hakijoista olivat kaksikielisiä ja osalla hakijoista oli myös omakohtaista kokemusta kielikylvystä.

Ainutlaatuiset kelpoisuudet

Syksyllä 2014 alkanut kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma on moderni koulutusohjelma, joka yhdistää Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin vahvuudet. Opiskelijat suorittavat Vaasan yliopistossa ruotsin kielen ja monikielisyyden opinnot sekä Åbo Akademissa opettajan pedagogiset opinnot ja muut luokanopettajalta edellytettävät opinnot. Koulutus suuntautuu ruotsin kielen kielikylpyyn suomenkielisissä kouluissa. Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelmassa opiskelija suorittaa sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon ruotsin kieli pääaineena.

Valmistuneet filosofian maisterit saavat yhteistyökoulutuksessa monipuolisen kelpoisuuden toimia peruskouluissa kielikylpyopettajana ja luokanopettajana. Lisäksi koulutusohjelmasta valmistuneet voivat toimia ruotsin kielen aineenopettajina suomenkielisissä peruskouluissa ja lukioissa.

Koulutus on harvinaisuudessaan ja ainutlaatuisuudessaan myös kansainvälisesti kiinnostava.

Opiskelijat tutkimuksen kohteena

Uuden kielikylpykoulutuksen koulutusohjelman opiskelijat ovat nyt kiinnostuksen kohteena myös tutkimuksellisista syistä: Vaasan yliopiston monikielisyyden tutkijat ovat kiinnostuneita siitä, millaiseksi kielikylpyopettajiksi aikovien identiteetti muodostuu koulutuksen aikana. Tieteellinen tutkimus luo vankan pohjan koulutusohjelman kehittämistyölle.

Kielikylpyopetus on noussut Kansalliskielistrategian myötä yhdeksi tärkeäksi kehittämisen kohteeksi myös Pääministeri Stubbin hallituksen ohjelmassa. Ruotsin kielen kielikylpyopetuksen laajentaminen koko Suomeen saa myös vuoden 2015 OKM:n budjetissa erillisen korvamerkityn määrärahan. Myös kielikylpyopettajan koulutus on ollut keskusteluissa, ja ministeri Kiurun kirjallisessa vastauksessa asiaa koskevaan kysymykseen hän kaavailee koulutuspaikkojen lisäämistä jo yliopistojen seuraavalle sopimuskaudelle (2017–2020).

Mitä mieltä olit jutusta?