Uusi julkaisu laadukkaan mittaamisen perusteista

Uutisen oletuskuva
Tutkimusjohtaja Erkki Hiltunen on päätoimittajan roolissa ollut kirjoittamassa kirjaa laadukkaan mittaamisen perusteista.

– Kirja tarjoaa tietoja mittausmenetelmän valinnasta, näytteenotosta, mittausepävarmuudesta ja mittaustulosten luotettavuudesta. Kirjassa käsitellään laatujärjestelmiin liittyviä vaatimuksia ja lakisääteistä metrologiaa. Kirja sisältää myös suomi-englanti sanaston selityksineen sekä useita esimerkkejä, kertoo Hiltunen.

Teollisuudessa laatujärjestelmät ohjaavat tarkasti tutkimusta, tuotekehitystä ja tuotteiden valmistusta.

– Yliopistojen ja korkeakoulujen tutkimuksen laadunvarmistusjärjestelmät tulee saattaa vastaavalle tasolle kuin teollisuudessa laatujärjestelmät ovat, jotta yhteistyö olisi jatkossakin mahdollista.

Kirja on tarkoitettu yliopistojen ja korkeakoulujen tutkinto-opetukseen, uusien kaupallisten tuotteiden kehittäjien tueksi sekä käsikirjaksi lähinnä tekniikan, luonnontieteiden ja lääketieteen tutkijoille.

Kirja julkaistiin vuodenvaihteessa Metrologian neuvottelukunnan toimesta Mittatekniikan keskuksen (MIKES) julkaisusarjassa. Kustantajina olivat MIKES ja Työ- ja elinkeinoministeriö.

Julkaisu: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. saarinen, S. Simonen ja P. Kärhä (2011). Laadukkaan mittaamisen perusteet. MIKES Julkaisu J4/2011.

Mitä mieltä olit jutusta?