Uusi hanke tutkii kuluttajien taloudellisen lukutaidon ja ylivelkaantumisen suhdetta

Uutisen oletuskuva
Taloustieteen professori Panu Kalmin johtama nelivuotinen konsortiohanke tarkastelee taloudellisen lukutaidon ja taloudellisen käyttäytymisen välisiä yhteyksiä.

– Hankkeessa tutkimme, ylivelkaantuvatko taloudellisesti lukutaitoiset henkilöt pienemmällä todennäköisyydellä kuin sellaiset henkilöt, joiden on vaikea ymmärtää taloudellisia asioita, Kalmi kertoo syksyllä alkavan hankkeen tavoitteista.

Suomen akatemian rahoittamassa tutkimuksessa selvitetään myös, pystytäänkö taloudellista lukutaitoa edistämään koulutuksen avulla.

– Lisäksi teemme hankkeessa nuorille kuluttajille kohdennettuja interventioita, etenkin sellaisille nuorille, joilla on erityinen riski velkaantua. Tutkimme myös vähentääkö taloudellinen koulutus nuorten velkaantumista.

Tutkimuksessa kerätään kansallisesti edustava aineisto taloudellisesta lukutaidosta Suomessa. Aineisto tarjoaa ensimmäistä kertaa kansainvälisesti vertailukelpoista aineistoa suomalaisten kuluttajien taloudellisesta lukutaidosta.

Tampereen yliopiston kanssa toteutettavan hankkeen kokonaisrahoitus on noin 521 000 euroa, josta Vaasan yliopiston osuus on 230 558 euroa. Konsortion osahankejohtajana toimii Olli-Pekka Ruuskanen Tampereen yliopistosta.

Lisätiedot: professori Panu Kalmi, p. 029 449 8528

Mitä mieltä olit jutusta?