Uhri, demoni vai harhainen hullu? Väkivaltainen nainen populaarikulttuurissa

Uutisen oletuskuva
Naisten väkivalta näyttäytyy moninaisena ilmiönä suorasta toiseen ihmiseen kohdistuvasta fyysisestä aggressiosta hienovaraiseen oman itsen vahingoittamiseen. Tämä selviää Vaasan yliopiston englannin kielen yksikön tutkimusjohtaja Tiina Mäntymäen toimittamasta artikkelikokoelmasta.

Artikkeleissaan kirjoittajat keskustelevat sukupuolen kulttuurisista määrittelyistä, väkivallan sukupuolesta, sukupuolittuneesta väkivallasta ja naiseuden ja väkivallan suhteesta elokuvassa, televisiossa, nettifoorumeilla, teatterissa, kirjallisuudessa ja iltapäivälehdissä. Artikkelien kirjoittajat edustavat eri kulttuuritieteitä.

Keskustelujen tarkoituksena on purkaa naisten väkivaltaisuuteen liitettäviä myyttejä ja uskomuksia: Miten populaarikulttuurissa kuvataan naista, joka rikkoo naiseuden määritelmää vastaan ja turvautuu väkivaltaan? Miten tässä yhteydessä väkivalta ymmärretään, ja millaisesta väkivallasta on kyse?

- Naisten väkivalta näyttäytyy kirjassa monimuotoisena ilmiönä. Artikkelien kirjoittajat kartoittavat erilaisia tapoja olla väkivaltainen ja monenlaisia tapoja kuvata naisten väkivaltaa. He osoittavat, että kirjallisuudesta, elokuvasta ja monilta muilta kulttuurin alueilta voidaan löytää hyvinkin perinteisiä tapoja kuvata väkivaltaista naista, mutta myös syvällistä naisten väkivallan pohdintaa. He osoittavat myös, miten käsitystä väkivaltaisesta naisesta rakennetaan ja arvotetaan eri yhteyksissä, miten hänet leimataan poikkeavaksi toiseksi esimerkiksi nettikeskusteluissa tai miten väkivaltainen nainen kuvataan ironian tai parodian keinoin, Mäntymäki kertoo.

Julkaisu ja tilaukset

Lisätietoja: Tutkimusjohtaja Tiina Mäntymäki, puh. 029 449 8337

Mitä mieltä olit jutusta?