U-Multiranking asettaa eurooppalaiset korkeakoulut paremmuusjärjestykseen eri osa-alueilla

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopisto osallistuu tänä syksynä U-Multirankingiin, joka on EU:n rahoittama hanke. Hankkeessa tarkastellaan eurooppalaisten korkeakoulujen tutkimusta, opetusta ja oppimista, tietämyksen siirtoa muuhun yhteiskuntaan, kansainvälistymistä sekä alueellista vuorovaikutusta.

Rankingiin osallistuu noin 700 yliopistoa ympäri Eurooppaa. Suomesta rankingiin ottaa osaa 15–16 yliopistoa ja ammattikorkeakoulua. Kyseessä on ensimmäinen kansainvälinen ran­king, jossa Vaasan yliopisto on tietoisesti mukana.

Kutakin osa-aluetta tarkastellaan erikseen

U-Multiranking ei yhdistä tutkittavia osa-alueita kaikenkattavaksi mittariksi, vaan arvottaa kor­keakoulut kullakin osa-alueella erikseen. Osa-alueita ei myöskään painoteta toisiinsa nähden.

Tällainen toiminnan arviointi osa-alueittain palvelee erilaisten käyttäjäryhmien tarpeita, ja sitä voidaan hyödyntää muun muassa vertailuissa muihin korkeakouluihin sekä erilaisten yhteistyö­ryhmien kehittelyssä. U-Multiranking auttaa myös opiskelijamarkkinoinnissa.

Tänä vuonna arvioitavana kauppatieteellinen koulutusala

Korkeakoulutasoisen toiminnan ohella ranking toteutetaan myös yksittäisen tieteenalan tasolla. Arvotettava tieteenala vaihtuu vuosittain, ja tällä kertaa arvotettavana on kauppatieteellinen koulutusala. Vaasan yliopistossa rankingissa ovat tänä vuonna mukana niin Kauppatieteellinen tiedekunta, Teknillisen tiedekunnan kauppatieteellinen ala kuin kauppatieteelliset koulutusoh­jelmat.

Osana hanketta kauppatieteellisen koulutusalan kandidaatti- ja maisterivaiheen opiskelijoille järjestetään sähköinen kysely. Englanninkielinen kysely toteutetaan 11.11.–16.12. välisenä aikana 500 opiskelijalle.

Mitä mieltä olit jutusta?