Työkaluja maaseudun liikkumisen kehittämiseen

kyläalue
Julkaisu Esimerkkejä maaseudun liikennepalveluista Suomessa – MaasDigiboksi-hankkeen casekorttikokoelma 2018-2021 antaa helppolukuisessa muodossa monipuolisia esimerkkejä maaseudun liikenteen kehittämismahdollisuuksista.

Kehittämiseen kannustavat useat käynnissä olevat muutosprosessit kuten fossiilittoman liikenteen tavoittelu, väestön vanheneminen, liikenteen digitalisoituminen sekä julkisen sektorin toimijoiden tehtävät tarjota liikennepalveluita tiukkenevassakin taloustilanteessa.

– Asukkaiden ja kotitalouksien näkökulmasta liikenteen muutoksessa on kyse muun muassa siitä, voitaisiinko tarjota yksityisautoilulle vaihtoehtoja. Sen myötä autoiluun liittyvät kulut voisivat pienentyä sekä paine omistaa kotitaloudessa useampia autoja vähentyä. Yhdistysten, urheiluseurojen ja muiden yhteisöjen näkökulmasta liikennepalveluiden kehittyminen voi tuoda enemmän osallistujia harrastustoimintaan ja tapahtumiin, havainnollistaa projektipäällikkö Heli Siirilä Vaasan yliopiston tutkimusalusta InnoLabista.

Tapauskortit esittelevät aihepiirin palveluita, kehityshankkeita ja keskeistä termistöä. Eri puolilta Suomea kerätyt esimerkit käsittelevät muun muassa ovat muun muassa digitaalisuuden lisäämistä, matkailua, julkisen sektorin hankkimien kuljetusten kehittämistä, liikennepalveluiden kehittämistä alueen asukkaiden näkökulmasta tai kimppakyytejä.

Aineisto on koottu valtakunnallisessa Maaseudun kuljetusten ja liikkumisen digiboksi (MaasDigiboksi)-viestintähankkeessa ajalla 1/2018–2/2021. Hankkeen toteutti Vaasan yliopisto kumppaninaan Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. Rahoittajana toimi sadan prosentin tuella Manner-Suomen maaseutuohjelma, valtakunnalliset maaseudun kehittämishankkeet.

Linkki casekorttikokoelmaan:  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-940-2

Lisätiedot

Projektipäällikkö Heli Siirilä, InnoLab, Vaasan yliopisto
heli.siirila (@) uwasa.fi, puh. 029 449 8557

Maaseudun kuljetusten ja liikkumisen digiboksi -hankkeen verkkosivut: www.vtt.fi/maasdigiboksi


 

Mitä mieltä olit jutusta?