Työhyvinvoinnista huolehtiminen tärkeintä henkilöstötyössä

Uutisen oletuskuva
Lähitulevaisuudessa henkilöstöjohtamisessa keskitytään työhyvinvoinnista huolehtimiseen, esimiestyön kehittämiseen ja motivaatiosta huolehtimiseen. Näin osoittaa Henkilöstöjohtamisen tutkimusryhmän toteuttama HR-Barometrikysely.
(kuva: flickrCC)

Tutkimusraportti esittelee suomalaisten työelämän vaikuttajien käsityksiä siitä, millaisia kehittämishaasteita henkilöstötyössä on vuoteen 2018 mennessä. Erityisteemana selvitettiin henkilöstöjohtamisen vastuullisuuden ilmenemistä organisaatioissa.

– Olennainen kysymys on, mihin henkilöstötyössä pitäisi keskittyä? Mihin kannattaisi sijoittaa työaikaa ja rahaa, jotta organisaation tulevaisuuden aikomukset pystyttäisiin täyttämään ja tavoitteet saavuttamaan? Resurssien ollessa rajalliset kaikkea ei voi kehittää yhtä aikaa, kertoo professori Riitta Viitala tutkimuksen taustoista.

Vaasan yliopiston julkaisemassa tutkimusraportissa selvitetään, millaisten uskomusten varassa tämän päivät toimijat henkilöstöjohtamista suuntaavat, kehittävät ja toteuttavat. Samalla muodostuu kuva suomalaisesta henkilöstöjohtamisesta ja sen kehitysnäkymistä.

– Kyselymme osoitti, että tulevaisuutta ei välttämättä hahmoteta kovin selkeästi, rohkeasti tai laajasti. Aineisto paljasti, että organisaatioissa ollaan kovin paljon kiinni tämän päivän ongelmissa, kertoo Viitala viime vuonna toteutetun kyselyn tuloksista.

– Yksittäisen organisaation tasolla tarvitaan lisää keskustelua henkilöstöammattilaisten, johdon ja työntekijöiden välillä siitä, mikä on tarpeellista ja mahdollista henkilöstötyön kehittämisessä tulevaisuudessa.

Tuloksellisuus haastaa vastuullisuuden

Vastuullista henkilöstöjohtamista kartoitettiin erillisenä ilmiönä. Vastuullisuus on varsin uusi näkökulma henkilöstöjohtamisen tutkimuksessa. Tutkimuksessa keskityttiin tarkastelemaan sitä, miten vastuullinen henkilöstöjohtaminen ymmärretään eri vastaajaryhmissä ja millaisia vastuullisen henkilöstöjohtamisen käytäntöjä organisaatioissa toteutetaan.

– Vastuullisessa henkilöstöjohtamisessa korostuvat selkeät toimintaperiaatteet, jotka pohjautuvat lainsäädäntöön ja arvoihin. Ne muodostavat kivijalan, jonka päälle rakentuvat muut elementit kuten tuloksellisuudesta ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen, kertoo yliopistonlehtori Maria Järlström.

– Vahva tuloksellisuuspainotteisuus työelämässä haastaa vastuullisuuskysymystä. Onko organisaatiot ja niissä toteutettava henkilöstöjohtaminen vastuussa yrityksen johdolle, henkilöstölle, asiakkaille, omistajille vai yhteiskunnalle? Henkilöstöjohtamisen vastuullisuus näyttää olevan laajentumassa entisestään, Järlström pohtii.

Tutkimusraportin aineisto on koottu laajapohjaisen yhteistyön tuloksena. Barometrikyselyn koordinoijana toimi HENRY ry ja pääsponsorina toimi Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma. Fountain Park Oy kokosi ja käsitteli barometriaineiston ja Vaasan yliopiston Johtamisen yksikkö oli päävastuussa barometrin sisällön valmistelusta sekä jatkoanalysoinnista.

Muina kumppaneina hankkeessa toimivat Elinkeinoelämän keskusliitto EK sekä ryhmä työmarkkinajärjestöjä: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry., Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry., Kauppakamari, KT Kuntatyönantajat, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry., Suomen Ekonomiliitto SEFE ry., Tekniikan akateemisten liitto TEK ry., Uusi Insinööriliitto UIL ry., Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry.

Tutkimusraportin tilaukset

Viitala, Riitta & Järlström, Maria (toim.). Henkilöstöjohtaminen uuden edessä – Henkilöstöbarometrin nostamat kehityshaasteet. Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia 302.

Mitä mieltä olit jutusta?