Työelämävalmiudet uudistuvan, hajautuneen ja digitaalisen työn kontekstissa -moduuli alkaa ...

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston uusimuotoinen kandidaatin tutkintokoulutus tuo useita oppiaineita yhdistävät, vapaasti valittavat moduulit opetustarjontaan.

Syksyn 2020 aikana alkava monialainen ja ilmiölähtöinen moduuli Työelämävalmiudet uudistuvan, hajautuneen ja digitaalisen työn kontekstissa vahvistaa ja kehittää osallistujien ymmärrystä ja käytännön työelämätaitoja tulevaisuuden muuttuvassa, virtuaalisessa ja hajautuneessa työympäristössä toimimiseen, niin yksilönä kuin yhteistyössä.

Kurssi on suunnattu kaikkien alojen opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään niin teoreettista ymmärrystään kuin konkreettisia työelämävalmiuksiaan muuttuvan työelämän vaatimuksiin. Kurssit käsittelevät laaja-alaisesti itsensä johtamisen, urasuunnittelun, hajautuneiden organisaatioiden ja niiden johtamisen, digitaalisen viestinnän ja sen onnistuneen toteuttamisen teemoja.

Moduuli koostuu kolmesta opintojaksosta:

  • JOHT2038 Osaamispääoma ja itsensä johtaminen uudistuvassa työelämässä -opintojakso alkaa osittain jo syksyn 2020 aikana (tarkempi aikataulu Opinto-oppaassa ja WebOodissa).
  • JOHT2036 Organisaatiokäyttäytyminen uudistuvan työn kontekstissa -opintojakso alkaa alkuvuodesta 2021 ja
  • JOHT2037 Digitaalinen vuorovaikutus hajautuneessa työympäristössä -opintojakso toteutetaan ensimmäisen kerran syksyllä 2021.

Huom. JOHT2038 Osaamispääoma ja itsensä johtaminen uudistuvassa työelämässä -opintojakso koostuu kahdesta osiosta: 1) Oman osaamisen tunnistaminen -osiosta, josta on useita koulutusalakohtaisia toteutuksia lukuvuoden aikana ja 2) Itsensä johtaminen ja työhyvinvointi -osiosta, joka järjestetään ajasta ja paikasta riippumattomana verkkosuorituksena. Kurssisuoritukseen tarvitaan molempien osuuksien suoritus ja ne voi suorittaa omaan aikatauluun sopivasti joko samanaikaisesti tai eri aikaan. Ensimmäiset Oman osaamisen tunnistaminen -osion ryhmät alkavat jo 22.10.!

Mitä mieltä olit jutusta?