Tuulesta voimaa ja energiaa asfaltista

Uutisen oletuskuva
Uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottoon tarvitaan muutakin kuin tekniikkaa. Vaasan Energia Instituutin toteuttamassa RE Form -projektissa tutkittiin tuulivoiman ja geoenergian käyttöönottoon liittyviä kysymyksiä sekä tekniikan että taloudellisen ja juridisen toteutettavuuden näkökulmista.
(kuva: flickrcc)

Tarkempia tuulivoimaennusteita Suomen olosuhteissa

Ennen tuulivoima-alueen rakentamista alueen tuuliresurssit ja tuuliolosuhteet arvioidaan. Suomessa tuuliresurssien arviointi on ollut vaikeaa.

- Kehitimme hankkeessa arviointimenetelmän, joka ottaa huomioon Suomessa yleiset metsäiset alueet. Näin saadaan selville turbiinien optimaaliset paikat, kertoo Novian tutkimusjohtaja Kristian Blomqvist.

Hankkeessa kehitettiin myös tuulimittaustietokanta, johon on yhdistetty tuuleen ja säähän liittyviä tietoja eri tietokannoista. Tietokantaa voidaan käyttää tuulimallien lähtöarvojen tarkentamiseen.

- Soveltamisen haasteena on toistaiseksi se, että tällaiset uudet menetelmät eivät vielä ole finanssilaitosten hyväksymiä, eikä niillä siksi voi perustella tuulivoimaprojektin kannattavuutta, Blomqvist kertoo.

Urbaania energiaa: Hellettä asfaltin alla

Aurinko lämmittää kesäpäivänä asfaltin polttavan kuumaksi. Mitä lämmölle tapahtuu yöllä tai talven tullessa? Voiko sitä hyödyntää heti tai varastoida myöhempää käyttöä varten?

- Tutkimme asiaa rakentamalla asfalttipinnoitteen alle lämpötilojen mittaamiskentän, joka ulottuu aina 10 metrin syvyyteen. Mittaukset aloitettiin huhtikuussa 2014 ja niitä jatketaan pitkäaikaisella seurantajaksolla, kertoo projektitutkija Anne Mäkiranta.

Puolen metrin syvyydessä havaittiin kesällä jopa 26 asteen lämpötiloja. 20 cm:n syvyydessä lämpötila on pysynyt 15 asteen yläpuolella toukokuusta syyskuuhun.

- Tällaisen kausienergian voisi varastoida esimerkiksi kalliokaivoon tai vesivarastoon. Säilömisen kustannukset ja lämmön pysyvyys varastossa ratkaisevat menetelmän kannattavuuden. Lämmön varastointia onkin tarkoitus tutkia seuraavassa hankkeesssa.

Kuinka kaupallistaa energiainnovaatio?

Kyky luoda innovaatioita on yrityksille kilpailuedun ja taloudellisen menestymisen lähde. Innovaatiota kehitettäessä tarvitaan teknisen osaamisen rinnalla myös kaupallista ja juridista osaamista markkinointiin, taloushallintoon ja innovaation suojaamiseen liittyviin kysymyksiin.

Hankkeessa laadittiin muun muassa innovaatiotesti, salassapitosopimuspohjia ja työkalu innovaation kannattavuuden ja startup-yrityksen kassanhallinnan arviointiin.

Näiden lisäksi hankkeessa selvitettiin myös hajautetun energiantuotantoon liittyviä haasteita älykkäässä sähköverkossa. Re Form projektin toteuttajana on Vaasan Energiainstituutti (VEI), joka on Vaasan yliopiston, Vaasan ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian yhteinen energiaosaamisen keskittymä.

Keväällä 2012 alkanut hanke päättyi tänä syksynä. Hankkeen on rahoittanut TEKES, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) sekä useat yhteistyöyritykset: Wärtsilä Finland Oy, Wapice Oy, Vacon Oyj, EPV Energia Oy, Oy Vaasa Parks Ab, Lakea Oy, MRP Energy Oy, Smålands Miljöenergi, Mervento Oy, VAMP Oy, VS Tuulivoima Oy, SABA Wind Oy Ab, Värmex ja Suomen kaivonporausurakoitsijat.

Lisätiedot: www.vei.fi/reform

Mitä mieltä olit jutusta?