Tutkimus: Työntekijälle kannattaa kertoa hänen lahjakkuudestaan

Uutisen oletuskuva
Monet yritykset käyttävät runsaasti aikaa tunnistaakseen parhaimmat työntekijänsä. Perusajatuksena on kiinnittää erityistä huomiota näiden yrityksen nykyisen ja tulevan menestyksen kannalta tärkeiden ihmisten kehittymismahdollisuuksiin ja urasuunnitteluun.
(Photo: Stock.XCHNG)

Enemmän haittaa kuin hyötyä?

Kun ”lahjakkaimmat” työntekijät on tunnistettu, yrityksen tärkeä, mutta herkkä haaste on päättää, kerrotaanko paitsi näille lahjakkuuksille mutta myös muille työntekijöille heidän asemastaan. Perusteita kertoa päätöksestä erityisesti lahjakkaaksi tunnistetulle työntekijälle on monia, muun muassa myönteisen palautteen antaminen, motivaation lisääminen sekä työntekijän pitäminen yrityksessä. Monet henkilöstöjohtajat kuitenkin pelkäävät, että työntekijän kohonneet odotukset ja yrityksen kyvyttömyys täyttää niitä voivat aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä.

Talent or Not? Employee Reactions to Talent Identification -artikkeli käsittelee vaikutuksia työntekijöihin, jos heidät on tunnistettu tällaisiksi lahjakkuuksiksi. Artikkeli syntyi Vaasan yliopiston johtamisen professorin Adam Smalen ja hänen kollegoidensa Ingmar Björkmanin, Mats Ehrnroothin, Kristiina Mäkelän ja Jennie Sumeliuksen yhteistyönä, ja se julkaistiin vastikään korkeatasoisessa amerikkalaisessa Human Resource Management -lehdessä.

– Artikkelissa tutkimme lahjakkuuden tunnistamisen vaikutusta työntekijän asenteisiin. Analysoimme työntekijän käsityksen siitä, onko hänet virallisesti tunnistettu lahjakkuudeksi vai ei, aiheuttamia asenteellisia seurauksia, joita voivat olla esimerkiksi aikomus lähteä yrityksestä, samaistuminen yritykseen, sitoutuminen osaamisen kehittämiseen ja strategisesti tärkeiden asioiden tukeminen, selvittää Smale.

Pohjoismaiset yritykset hyvin varovaisia

– Erityisesti pohjoismaisissa yrityksissä tuntuu olevan herkkä asia päättää, kertoako työntekijöille heissä tunnistetusta lahjakkuudesta vai ei. Meidän tuloksemme kuitenkin osoittavat, että asiasta on hyvä kertoa, ei ainoastaan lahjakkaiksi havaituille henkilöille, mutta ehkä jopa heillekin, joissa ei ole tunnistettu samaa korkeaa potentiaalia – tietysti vain siinä tapauksessa, että lahjakkuuden arviointiprosessi ja siitä tiedottaminen on toteutettu avoimesti ja reilusti.

Mitä mieltä olit jutusta?