Tutkimuksen mukaan Suomen energian tarve voitaisiin turvata uusiutuvilla energianlähteillä

Uutisen oletuskuva
Uusiutuvilla energianlähteillä voitaisiin turvata koko Suomen energian tarve. Mahdollisuus omavaraisuuteen on etenkin maaseutualueilla, jossa suurin osa uusiutuvista energianlähteistä syntyy, osoittaa Levón-instituutissa ja Vaasan energiainstituutissa tehty tutkimus.

Tutkimuksessa on käsitelty bioenergiaa. Muita uusiutuvan energianlähteitä ovat myös muun muassa tuuli- ja aurinkovoima. Pelkästään bioenergian määrä ylittää energian tarpeen suuria asutuskeskuksia ja energiaintensiivistä teollisuutta lukuun ottamatta. Jos mukaan lasketaan tuuli- ja aurinkovoima sekä maaperään ja veteen sitoutuneet energiat, on energiaa yli tarpeen.

– Me ennustamme rakenteellista muutosta energiasektorilla. 20–30 vuoden aikajänteellä syntyy uusi hajautettu struktuuri, joka perustuu kokonaan uusiutuviin energioihin, omalta alueelta peräisin oleviin resursseihin ja täydelliseen energiaomavaraisuuteen, kertovat kehittämispäällikkö Pekka Peura ja projektipäällikkö Timo Hyttinen.

– Euroopan unionin asettama tavoite, että vuoteen 2020 mennessä kolmasosa energiasta tuotetaan uusiutuvilla energianlähteillä, olisi helppo saavuttaa lyhyessä ajassa.

Aluetaloudellisesti kannattavaa energiantuotantoa

Kun lähtökohdaksi otetaan aluetalous ja alueiden hyöty, on energiantuotanto oman alueen omilla resursseilla kiistattomasti edullisinta.

– Jo nyt on yksittäisiä bioenergian tuotantolaitoksia, jota ovat taloudellisesti kannattavia. Mieluummin laitetaan raha kiertämään oman alueen taloudessa kuin lähetetään se ulkomaille, sitä paitsi usein kriisialueille, kannustaa Pekka Peura.

Uusiutuvien energianlähteiden hyödyntäminen vaatii kuitenkin panostuksia. Aluetalouksien kannalta itse toiminta on jo kannattavaa. Raskaat investoinnit vaatisivat kuitenkin valtion tukea.

– Kyse ei kuitenkaan ole ”tukiautomaatista” vaan ainoastaan rakenteen syntyvaiheesta. Historiallisesti tarkastellen koko energiasektori on syntynyt valtion rahoituksella ja siinä mielessä nämä uudet ratkaisut pitäisi näiltäkin osin saattaa edes tasavertaiseen asemaan, Pekka Peura kertoo.

Tutkimus julkaistaan kansainvälisesti arvostetussa Journal of Cleaner Production -lehdessä.

Levón-instituutti

Vaasan energiainstituutti

Mitä mieltä olit jutusta?