Tommi Lehtonen vastuullisuus- ja eettisyysjohtajaksi

Tommi Lehtonen
Teologian tohtori Tommi Lehtonen on nimitetty marraskuun alusta uuteen johtajan tehtävään Vaasan yliopistossa. Lehtosen vastuulla ovat vastuullisuuteen ja eettisyyteen liittyvät asiat.

− Tehtävänäni on edistää ja koordinoida kestävään kehitykseen ja sosiaaliseen vastuuseen liittyviä toimia sekä tutkimuksessa että koulutuksessa. Teen itse myös tutkimusta näihin liittyvistä aiheista, Tommi Lehtonen kertoo.

Lehtonen korostaa, että vastuullisuuskysymykset tulee ottaa huomioon toiminnan eri vaiheissa, esimerkiksi tutkimustyössä rahoitushakemuksen teosta aina tutkimustulosten jakamiseen saakka.

− Yhtenä ensimmäisistä hankkeista toimin puheenjohtajana yliopiston kestävän kehityksen työryhmässä, joka valmistelee arviota yliopiston hiilijalanjäljestä ja laatii tiekarttaa tuon jäljen pienentämiseksi.

Vastuullisuusjohtaja edustaa yliopistoa erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä elimissä, joissa korkeakoulut yhdessä keskittyvät kestävyyskysymyksiin ja ilmastonmuutoksen hillintään.

− Autan myös varmistamaan, että yliopisto kykenee verifioimaan vastuullisuustoimintaansa, jota edellyttävät opetusministeriö ja monet muut tahot ja periaatteet, kuten YK:n vastuullisen johtamiskoulutuksen periaatteet ja vastuullisen sijoittamisen periaatteet.

Vastuullisuusjohtajan tehtävä linkittyy InnoLabiin, mutta palvelee koko yliopistoa.

Vararehtori Minna Martikainen kertoo, että vastuullisuus ja eettisyys haluttiin nostaa näkyvään rooliin Vaasan yliopistossa Tommi Lehtosen nimityksen kautta.

− Vastuullisuus ja eettisyys ovat tulevaisuuden läpileikkaavia kulmakiviä tutkimuksen ja opetuksen eri prosesseissa. Lehtosen työn tavoite on toimia tässä kentässä koko yliopiston tavoitteita edistäen, Martikainen korostaa.

Lehtonen on toiminut aiemmin soveltavan filosofian professorina (2015–11/2020) ja lehtorina (2006–2014) Vaasan yliopistossa.

Lisätietoja:

Tommi Lehtonen
Johtaja, vastuullisuus ja eettisyys
P. 029 4498 379
tommi.lehtonen@uwasa.fi
 

Minna Martikainen
Vararehtori
P. 029 4498 611
minna.martikainen@uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?